Min side Meld fra
Kontakt oss

Åpner for ølutsalg fra restauranter og skjenkesteder under pandemien

Fredrikstad kommune har 8. april vedtatt å gi virksomheter som allerede har skjenkebevilling mulighet til å søke midlertidig salgsbevilling for salg av drikke med alkoholinnhold opptil 4,7 prosent under koronapandemien.

Salgssteder har også mulighet til å søke om å drive hjemlevering av alkohol for den samme perioden.
Ønsker du å søke skal du fylle ut dette søknadsskjemaet.
Du må legge ved en beskrivelse av rutiner for hjemlevering, og for hvordan bevillingshaver sørger for at salg og utlevering gjøres i tråd med alkoholloven.

Dette tiltaket kommer i tillegg til vedtaket i formannskapet 2. april, hvor det ble gitt mulighet for salgsstederå drive hjemlevering av alkohol (med hjemmel i kommuneloven §11-8).

– Det er flere skjenke- og serveringssteder i Fredrikstad kommune som er stengt for å begrense spredning av koronaviruset. Noen er pålagt stenging av myndighetene og andre har sett seg nødt til å lukke dørene fordi kundene uteblir. Samtidig ser vi at mange tenker innovativt og finner nye måter å betjene kunder på. Vi håper dette kan sikre dem en viss inntekt i perioden hvor de ellers må holde stengt, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad kommune.   

Med vedtaket blir søknadsprosessen for å få en midlertidig salgsbevilling betydelig forenklet. Virksomhetene skal kun fylle ut et søknadsskjema, samt legge ved en beskrivelse av rutiner for hjemlevering og for hvordan bevillingshaver sørger for at salg og utlevering gjøres i tråd med alkoholloven.

Kommunedirektøren har delegert myndighet til å godkjenne søknadene. Det er kun virksomheter som allerede har skjenkebevilling som kan søke om midlertidig salgsbevilling gjennom ordningen. Salg og skjenking kan ikke skje samtidig, og midlertid salgsbevilling vil automatisk suspendere skjenkebevillingen. Når skjenkenæringen kan gjenoppta skjenking som vanlig, vil salgsbevillingen automatisk falle bort og skjenkebevillingen tre i kraft igjen.

– Restaurantene som har skjenkebevilling i dag er allerede er vandelsvurdert og har avlagt kunnskapsprøven etter alkoholloven. Vi håper dette kan gi dem mulighet til å tilpasse seg situasjonen og fortsatt holde byen i gang til en viss grad under pandemien, sier ordføreren.

 

 

Sist oppdatert: 08. april 2020