Åpner eget koronasenter

Fredrikstad kommune flytter alt av koronahenvendelser og testing ut av legevakten og inn i et nytt koronasenter på Dokka.

 

– Det nye koronasenteret i Fredrikstad blir nå etablert i rekordfart, og er et godt eksempel på hva vi kan få til når mange gode krefter jobber sammen. Her har både kommuneorganisasjonen, utleier og leietakere som flytter ut på kort varsel, vist dugnadsånd og velvilje. Med et nytt koronasenter adskilt fra legevakten får vi et skille mellom pasienter med luftveissymptomer og alle andre pasienter. På den måten begrenser vi smitte, samtidig som vi samler spisskompetanse og øker kapasiteten, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Lokalene ved Værstebrua har også tidligere huset Fredrikstad og Hvaler legevakt, før de flyttet inn på Helsehuset i 2013. Nå jobber Teknisk Drift i kommunen med ny rominndeling til telefonsentral, pasientmottak og testing. Senteret vil åpne en av de nærmeste dagene. 

– Det nye koronasenteret vil være bemannet med både sykepleiere og leger. All testing for koronaviruset vil gjøres her, og alle som svarer på koronatelefonen blir samlet i senteret. I dag er det opptil ti personer samtidig som betjener koronatelefonen (69381108.), så pågangen er svært stor, forteller kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

– Ved å rigge et eget senter for pasienter med luftveisproblematikk og koronaoppfølging ved siden av legevakten, mener vi at innbyggere med behov for akutt helsehjelp samlet sett får et bedre og sikrere tilbud i den perioden vi nå er inne i, sier kommunedirektøren.

Fredrikstad kommune har leieavtale for lokalene ut 2020.

Sist oppdatert: 18. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.