Åpent folkemøte om arealdelen

Velkommen til nytt åpent folkemøte om kommuneplanens arealdel. Det blir orientering om hovedtrekkene og om endringene i planen.

Fredrikstad kommune mottok 200-300 merknader til planen da den lå ute på høring. Bystyret vedtar trolig fredag 6. desember å legge planen ut på ny høring med høringsfrist på 6 uker.


På folkemøtet vil Espen Eggen, virksomhetsleder for bærekraftig samfunnsutvikling, og Anna Karin Hellstrøm orientere om endringene i planen. Det er muligheter for å stille spørsmål.


Når: mandag 9. desember, klokken 1900 – 2100
Hvor: Litteraturhuset Fredrikstad


Hva er kommuneplanens arealdel?


Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse
Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene


Når vil den nye planen være ferdig?


Endelig vedtatt plan vil avhenge av prosess, men utfra dagens tidsskjema vil den være klar våren 2020.

Les mer om kommuneplanens arealdel

Sist oppdatert: 05. desember 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.