Anbefalte løsning for ny riksvei 110 ved Grønli

Innhold

Statens vegvesen anbefaler å legge ny firefeltsvei forbi Grønli parallelt med dagens innfartsåre.

Statens vegvesen anbefaler å legge ny firefeltsvei forbi Grønli parallelt med dagens innfartsåre, og ikke i tunnel under Bratliparken, som tidligere foreslått.

En kombinasjon av veialternativ 2 og 3 er ifølge Statens vegvesen det mest kostnadseffektive forslaget til ny vegløsning ved Grønli stasjon i Fredrikstad.Sier nei til tunnel
Statens vegvesen anbefaler ikke alternativ 1, der ny veg legges i tunnel under Brattliparken. En slik tunnel gir høyest investeringskostnad, opp mot en milliard kroner ekstra og fordelene knyttet til byutvikling oppveier ikke den økte kostnaden, sier Siri Rolland i Statens vegvesen.

Statens vegvesen korridor basert på alternativ 2 og 3 som følger dagens riksveg 110 gjennom St. Hans fjellet. Det skal arbeides videre med dette i neste planfase, slik at ferdig løsning henter elementer begge alternativ. Denne løsningen har også lavest investeringskostnad og gir lavest klimagassutslipp.
Statens vegvesen vil nå jobbe videre for å finne best mulig løsninger for byutvikling basert på alternativ 2 og 3. Gjennom å for eksempel bygge fotgjengerkryssing på annet nivå enn vegen, vil man ivareta god flyt både for myke trafikanter og trafikk.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?