Anbefalte løsning for ny riksvei 110 ved Grønli

Innhold

Statens vegvesen anbefaler å legge ny firefeltsvei forbi Grønli parallelt med dagens innfartsåre.

Statens vegvesen anbefaler å legge ny firefeltsvei forbi Grønli parallelt med dagens innfartsåre, og ikke i tunnel under Bratliparken, som tidligere foreslått.

En kombinasjon av veialternativ 2 og 3 er ifølge Statens vegvesen det mest kostnadseffektive forslaget til ny vegløsning ved Grønli stasjon i Fredrikstad.Sier nei til tunnel
Statens vegvesen anbefaler ikke alternativ 1, der ny veg legges i tunnel under Brattliparken. En slik tunnel gir høyest investeringskostnad, opp mot en milliard kroner ekstra og fordelene knyttet til byutvikling oppveier ikke den økte kostnaden, sier Siri Rolland i Statens vegvesen.

Statens vegvesen korridor basert på alternativ 2 og 3 som følger dagens riksveg 110 gjennom St. Hans fjellet. Det skal arbeides videre med dette i neste planfase, slik at ferdig løsning henter elementer begge alternativ. Denne løsningen har også lavest investeringskostnad og gir lavest klimagassutslipp.
Statens vegvesen vil nå jobbe videre for å finne best mulig løsninger for byutvikling basert på alternativ 2 og 3. Gjennom å for eksempel bygge fotgjengerkryssing på annet nivå enn vegen, vil man ivareta god flyt både for myke trafikanter og trafikk.

 

Sist oppdatert: 16. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?