Anbefaler stenging av sosiale møteplasser

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Det anbefales å vedta en ny lokal koronaforskrift for Fredrikstad, som supplement til de skjerpede nasjonale tiltakene fra regjeringen. I den nye forskriften inngår stenging av treningssentre, svømmehaller, lekeland og bingo.

 

 

Formannskapet skal ta stilling til forskriftsforslaget i et digitalt møte onsdag 6. januar, klokken 13.30.  

Se forslag til forskrift 

— Fredrikstad er blant kommunene i landet med høyest smittetall over tid. I jula ser vi at færre har testet seg og at andelen positive har økt. Vi er derfor bekymret for hvordan de neste ukene vil utvikle seg. Regjeringen har oppfordret steder med høyt smittetrykk til å vurdere strengere tiltak i en periode. Det tar vi på alvor. Formålet med de nye nasjonale koronatiltakene, supplert med lokal forskrift, er å bryte en eventuell ny smittebølge som man er bekymret for at kan komme i etterkant av julehøytiden, forklarer ordfører Jon-Ivar Nygård.  

Han sier at forslaget til nye forsterkede smitteverntiltak i Fredrikstad er i tråd med nasjonale anbefalinger, samt råd fra Folkehelseinstituttet og fra Fredrikstads kommuneoverleger.  

— Det er viktig at vi får slått ned smitten før den rekker å spre seg. Et lavere smittetrykk gir oss muligheten til å fortsatt kunne smittespore effektivt. Det gir oss også tid og ressurser til å planlegge og starte opp vaksineringen, og reduserer presset på helsevesenet, fortsetter Nygård.  

Fredrikstad vedtok i desember to versjoner av lokal forskrift som var identiske med forskriften til Sarpsborg kommune. Sarpsborg har fra 23. desember sett seg nødt til å stramme ytterligere inn, og de to kommunene har nå ulikheter i smittesituasjonen, som innebærer at det ikke er hensiktsmessig med like lokale tiltak i denne omgang.  

— Smittebildet er i dag forskjellig i de to kommunene. Sarpsborg har noe høyere smittetrykk per 100 000 innbyggere og en større andel med ukjent smittevei. De opplever også større belastning med smitte på helseinstitusjoner, forklarer Nygård.   I tillegg til stenging av flere sosiale møteplasser, foreslår kommunedirektøren å forlenge påbudet om bruk av munnbind på offentlig sted og i kollektivtransporten, samt antallsbegrensningen i butikker.    

— Uansett hva formannskapet vedtar i morgen, er det selvfølgelig viktig at alle også overholder de nasjonale reglene. Unngå besøk nå i 14 dager og utsett det som kan utsettes av aktiviteter, sier Nygård.  

— Så er de grunnleggende smittevernreglene fortsatt våre viktigste verktøy. Hold deg hjemme hvis du er syk, vask hendene ofte og godt, og hold avstand til alle utenfor din egen husstand. Alle som føler seg syke må ringe koronasenteret og teste seg, oppfordrer ordføreren.  

Forskiften er foreslått gjeldene fra 8. januar til og med 21. januar.  

Se saksfremlegg og forslag til forskrift 

 

Se flere korona-nyheter, råd og anbefalinger

Sist oppdatert: 06. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.