Anbefaler Nina Tangnæs Grønvold som ny rådmann

Innhold

Rekrutteringsutvalget anbefaler at konstituert rådmann, Nina Tangnæs Grønvold, innstilles til rådmannsstillingen i Fredrikstad kommune.

 

Rekrutteringsutvalgets konklusjon er enstemmig, og falt på å innstille Nina Tangnæs Grønvold til stillingen som rådmann i Fredrikstad kommune. Bystyret skal behandle innstillingen i møte 20. juni 2019.

Nina Tangnæs Grønvold (49) har vært konstituert i stillingen som rådmann i Fredrikstad kommune siden 19. oktober 2018.

Fra september 2011 til oktober 2018 var hun kommunaldirektør for helse og velferd, med et opphold fra september 2012 til oktober 2013, da hun var statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Grønvold er utdannet lege fra UiO, og har i tillegg masterutdanning i helseledelse. Fra 2002 til 2011 var hun avdelingsleder og spesialrådgiver i LO, og i 2001 var hun statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Hun har tidligere arbeidet som lege, doktorgradsstipendiat og barnehageassistent, og hatt en rekke kortere vikariater som kommunelege og i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Nina Tangnæs Grønvold er styremedlem i Sykehuset Østfold HF og medlem av Helsedirektoratets sektorråd. Hun har hatt en rekke styre- og tillitsverv i blant annet flere sykehus, høgskolestiftelse, folkehøgskole, ulike aksjeselskaper, Forskningsrådet, Bioteknologirådet, miljøbevegelse og student- og partipolitikk.

Prosess
Rekrutteringsutvalget fikk i oppdrag av formannskapet den 31. januar 2019 å gjennomføre prosessen med rekruttering av ny rådmann i Fredrikstad kommune. Prosessen har bestått i å velge rekrutteringsfirma (Amrop Delphi), og, i samarbeid med valgte firma, gjennomføre rekrutteringsprosessen samt lage innstilling til bystyret i Fredrikstad kommune.

Ved søknadsfristens utløp var det registrert seks søkere, hvorav to kvinner og fire menn. En av søkerne fikk innvilget ønsket om å bli unntatt offentlighet pga. arbeidssituasjon i sitt nåværende arbeid.

Rekrutteringsutvalget består av:

  • Ordfører Jon-Ivar Nygård, leder
  • Representant for opposisjonen, Truls Velgaard
  • Leder av administrasjonsutvalget, Kirsten Mostad Pedersen
  • Medlem av rådmannens ledergruppe, kommunaldirektør for Seksjon for teknisk drift og stedfortreder for rådmannen, Atle Holten
  • Representant for arbeidstakerorganisasjonene, Lisbeth Kristiansen
  • Representant for arbeidstakerorganisasjonene, Ole Jørgen Christiansen
  • HR-sjef Liv Kristin Kubberød, sekretær

Det ble gjennomført to intervjuer med aktuelle kandidater, samt personlighetstest og referanseinnhenting. Rekrutteringsutvalget deltok i begge intervjuene sammen med Amrop Delphi, mens personlighetstest og referanseinnhenting ble foretatt av Amrop Delphi.

Øvrige kandidater som deltok i intervjuer/samtaler, og som ikke står oppført på søkerlisten, har trukket sine kandidaturer.

Sist oppdatert: 29. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?