Anbefaler å inngå sluttavtale med rådmann

Innhold

Forhandlingsutvalget anbefaler å inngå sluttavtale med rådmann Ole Petter Finess

Mandag 20. august 2018 meddelte rådmannen sin arbeidsgiver at han ville være villig til å fratre hvis han fikk en akseptabel avtale. Arbeidsgiver har sagt ja til å inngå forhandlinger om sluttavtale. Forhandlingsutvalget ble oppnevnt påfølgende uke. Det har vært gjennomført konstruktive forhandlinger mellom partene.

Fredrikstad kommunes utgangspunkt er at det ikke foreligger grunnlag for oppsigelse av rådmannen. Ønske om en fratreden vil derfor måtte løses gjennom forhandlinger om å løse arbeidstaker fra sin arbeidskontrakt med kommunen.

Vi har nå kommet til enighet med Ole Petter Finess om at han fratrer sin stilling som rådmann i Fredrikstad kommune.

Avtalen har følgende innhold:

Partene er enige om at avtalen skal være offentlig. Dette er avtalens hovedinnhold:

  • Ole Petter Finess innvilges utdanningspermisjon i perioden 1. oktober 2018 til og med 30. november 2019. Arbeidstaker skal i permisjonstiden være tilgjengelig som rådgiver for arbeidsgiver v/ordfører.
  • 1. desember 2019 går Ole Petter Finess av med alderspensjon fra KLP. Fra dette tidspunkt opphører arbeidstakers arbeidsforhold hos arbeidsgiver uten oppsigelse eller ytterligere varsel fra noen av partene.
  • Ved opphør 1. desember 2019 vil Ole Petter Finess ha opptjent 24/30 av full pensjon. Fredrikstad kommune har gått inn og sikret Ole Petter Finess sin pensjon på linje med det han ville fått i pensjon ved full opptjening fram til han fyller 70 år i 2027. I avtalen ligger det en mekanisme som gir avkorting av denne ytelsen fra kommunen hvis Finess mottar annen inntekt som overskrider fastsatte inntektsgrenser (se avtale). Ved arbeid i offentlig sektor skjer avkorting automatisk.

Økonomiske konsekvenser:

Avtalen bygger på at Ole Petter Finess er ansatt til og med 30. november 2019. Det innebærer at han i en periode på 14 måneder fra neste månedsskifte opprettholder sin årslønn på kr 1 337 000 og øvrige avtalte ytelser. Deretter opphører arbeidsforholdet uten noen oppsigelsestid.   I perioden fra 1. desember 2019 og frem til 30. november 2027 (til sammen åtte år) vil Fredrikstad kommune dekke differansen mellom den pensjonen Ole Petter Finess har opptjent per 1.desember 2019 og den pensjonen han ville fått med full opptjening. Basert på dagens beregningstall er denne differansen kr 153 462 per år. Dette gir en samlet potensiell bruttokostnad i nevnte åtteårsperiode på kr 1 227 696 basert på dagens beregningstall. Det er imidlertid avtalt avkortning i kommunens bidrag dersom Ole Petter Finess får inntekter av betydning i perioden, slik at den endelige kostnaden kan bli lavere.  

Videre prosess:

Forhandlingsutvalget anbefaler denne avtalen for formannskapet. Formannskapet innstiller for Bystyret. Bystyret fatter endelig beslutning om avtalen.

 

Forhandlingsutvalget 19.09.18

Jon-Ivar Nygård  Ordfører  

Truls Velgaard (H)  

Anita Vik (Frp)  

Kirsten Mostad Pedersen (Ap)

 

Sist oppdatert: 19. september 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?