Algeoppblomstring i Skjærviken

Innhold

Denne sommeren har Fredrikstad kommune fått en rekke henvendelser om algeoppblomstringen i Skjærviken og hva kommunen kan bidra med i denne sammenhengen.


Algeoppblomstring på VispenDet finnes dessverre ikke noe kort og enkelt svar på problematikken i Skjærviken. 

Algeoppblomstringen skyldes flere ting; vannmassene sirkulerte i fjor høst, noe som har frigitt store mengder næringsstoffer fra bunnlagene opp i vannmassene. Det varme været har i tillegg gitt svært gode betingelser for algevekst, og problemet er ekstra stort i år.

Det er utfordrende å samle inn algene i de frie vannmassene. Å fjerne algene hjelper kun en kort stund og det krever store ressurser for å holde det unna. Kommunen har ikke slike ressurser tilgjengelig, og har kun sagt seg villig til å fjerne de hauger som samles opp på land ved badeplassen Vispen.

Badevannsprøvene viser så langt greit resultat med hensyn til bakterieinnhold, så vannkvaliteten er tilfredsstillende selv om vannet ser uappetittlig ut.

Det jobbes for tiden med en egen handlingsplan for Hunnebunnen, hvor det sees på ulike tiltak for å bedre vannkvaliteten. Både tiltak på landsiden og i vannmassene kan være aktuelt. Prioritering av tiltak vil gjøres ut fra kostnad og forventet effekt. Handlingsplanen legges frem for politisk behandling i løpet av høsten.

Sist oppdatert: 20. juli 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?