Min side Meld fra
Kontakt oss

Aktive Fredrikstad fyller 1 år

Det første året med Aktive Fredrikstad er unnagjort. I fellesskap bidrar vi til at flere i Fredrikstad blir mer aktive, enda oftere.

Øyvind Moum smiler mens han trener styrke utendørs.

Øyvind Moum smiler mens han trener styrke utendørs under verdens aktivitetsdager i mai. Foto: Trine Sirnes

«Litt er bedre enn ingenting». Så enkelt og samtidig utfordrende. Det handler om å ta trappa istedenfor heisen, gå eller sykle til jobb istedenfor å ta bilen, gå en tur på kvelden istedenfor å havne i sofaen foran tv-en. De enkle tingene, som øker aktiviteten vår i hverdagen. Premien er at det bare er litt som skal til før gevinstene kommer på rekke og rad. Som bedre helse, mer fornøyd med livet og mindre behov for helsetjenester. Det er tre fluer i ett smekk, det!

Etatsssjef Andre Flatner gir ordfører Siri Martinsen plaketten som viser at Fredrikstad er sertifisert som en Global Active City.

Etatsssjef Andre Flatner gir ordfører Siri Martinsen plaketten som viser at Fredrikstad er sertifisert som en Global Active City.

Aktive Fredrikstad er et program som jobber for å få oss mer aktive i hverdagen. Kommunen, næringslivet, frivillige organisasjoner og skoler jobber sammen som partnere for å bedre folkehelsa vår her i Fredrikstad. Partnerskapet og samarbeidet utvikles gjennom forskjellige møteplasser og felles kunnskapsbygging. Det er ved å jobbe sammen vi kan lykkes med dette endringsarbeidet.

Bildet viser mange folk som er samlet på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Frokostmøter er et møtepunkt for å bygge kunnskap og fellesskap. Tidligere i høst var det fullt hus på Litteraturhuset da temaet var aktive byrom. Foto: Trine Sirnes.

Partnerskapet med Fredrikstad Næringsforening ble skrevet under tidligere i år. Sammen skal vi arrangere kunnskapsbyggende samlinger om mobilitet og aktive byrom – som er våre felles interessefelt. Møtet i høst handlet om aktive byrom og trakk fullt hus. Dette viser at både entreprenører, eiendomsutviklere, arkitekter, konsulenter og saksbehandlere er motiverte for påfyll og kunnskap om hvordan vi sammen kan bygge byen slik at vi kan leve aktive liv her. Hvordan vi reiser er også avgjørende, og vi har allerede sendt inn én søknad sammen om ekstern finansiering for å kartlegge mobilitet i en del av Fredrikstad der mange beveger seg hver dag. Vi skal samarbeide om å få ny innsikt og kunnskap om tiltak som virker.

Høgskolen i Østfold er også partner i programmet. Forskere ved høgskolen skal sammen med Aktive Fredrikstad bidra til at flere av prosjektene er forskningsbaserte samt følge utviklingen av noen av tiltakene og evaluere disse. Forskerne skal følge flere av prosjektene over lang tid for å få viktig kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer fysisk aktivitet i ulike sammenhenger og aldersgrupper. For eksempel hvor viktig bevegelse og aktivitet er for elever i skolen. Høgskolen i Østfold er i dialog om samarbeid med Liverpool John Moores University, som siden tidlig 2000-tallet har forsket på Liverpool kommunes endringsarbeid.

Fredrikstad Aktivitetsråd er Norges første og foreløpig eneste aktivitetsråd, som skal bidra til å løfte fram den egenorganiserte aktiviteten og friluftslivet. De gjør et viktig nybrottsarbeid som hele kommune-Norge ser til og ønsker å lære av, og vi er stolte av være partnere.

Mennesker som går på tur i skogen.

Å gå på tur er en veldig populær aktivitet hos mange innbyggere i Fredrikstad. Foto: Trine Sirnes.

I tillegg samarbeider vi tett med flere frivillige organisasjoner som gjør en formidabel jobb i lokalsamfunnet. Fredrikstad Idrettsråd (FRID) er en nøkkelaktør i dette arbeidet. Flere tusen barn, unge, voksne og eldre benytter et eller flere tilbud hos idrettslaget sitt hver eneste uke. Dette er svært viktig for både den fysiske og mentale folkehelsa. Denne satsningen klarer vi ikke uten å ha idretten med på laget.

Selv om Aktive Fredrikstad ikke er en kommunesatsing alene, har Fredrikstad kommune en sentral rolle i dette arbeidet. Det er bystyret som har vedtatt satsningen og det er kommunen som driver arbeidet framover. I tillegg har vi stort potensiale med å ha mer fokus på fysisk aktivitet i flere deler av tjenestene våre, særlig innenfor helse. Vi kan samarbeide mer for å gi bedre tilbud til innbyggerne våre og vi kan lære av andre som har lykkes.

Fredrikstad har inngått et samarbeid om utveksling av erfaringer med Liverpool i England, som vi har mye til felles med. Fotballinteressen, selvfølgelig, men også industriarven og utfordringer knyttet til levekår. Nå skal vi lære av hverandre. Liverpool har jobbet målrettet med dette i snart 20 år og har oppnådd gode resultater.

To kvinner i svømmebassenget i Kongstenhallen.

Grethe Eikum og Karin Hollup er to av mange som får en frisk start på torsdagen når det er gratis morgensvømming for seniorer i Kongstenhallen.

I høst ble Aktive Fredrikstad sertifisert etter ISO-standarden AWI 26102 Global Active City, og er dermed en del av det verdensomspennende nettverket av Global Active Cities. Her finner vi byer som har jobbet målrettet og systematisk over flere år for å øke aktiviteten hos sine innbyggere: Buenos Aires, Hamburg, Graz, Lausanne, Ljubljana, Richmond og Liverpool kan vise til gode resultater av sin innsats.

I samarbeid med Folkehelseinstituttet og Norges Idrettshøgskole har vi gjennomført en kartlegging om aktivitetsnivået hos befolkningen i Fredrikstad. 61 prosent er mindre aktive enn statens anbefalinger, mens 37 prosent av de spurte er innenfor. Nesten 80 prosent av de spurte forstår at jevnlig aktivitet er viktig. Det er et godt utgangspunkt når vi jobber med tiltak for å øke aktiviteten hos Fredrikstadfolk. Vi skal gjennomføre regelmessige undersøkelser slik at vi ser utviklingen i aktivitetsnivået.

Aktive Fredrikstad gjennomfører en rekke prosjekter, blant annet innenfor skolen. Målet er å få inn mer aktiv læring som metode i undervisningen, øke kunnskapen om ernæring i SFO og bygge felles kunnskap mellom lærere, foreldre og elever om viktigheten av å leve aktive liv, også på fritiden. Dette skoleåret er det åtte skoler i kommunen som deltar i prosjektet som også følges tett av Høgskolen i Østfold.

Å være aktiv i hverdagen er vinn-vinn for både deg og byen din. Du får bedre helse og Fredrikstad får flere innbyggere som lever gode liv og som klarer seg selv. Det er et viktig bidrag for å få storsamfunnet til å fungere så godt som mulig. Så: Vær fornøyd med det du får til, for litt er bedre enn ingenting.

Av
Anne Skauen, programleder Aktive Fredrikstad
Hege Bongard, Fredrikstad Næringsforening
Øyvind Gjems Fjeldbu, fakultet for lærerutdanning og språk, HiØ
Kirsti Iren Skovdal, fakultet for helse, velferd og organisasjon, HiØ
Partnere i programmet Aktive Fredrikstad

Sist oppdatert: 15. desember 2022