Min side Meld fra
Kontakt oss

15. april er det forbud mot bruk av åpen ild i skog og utmark

Fra 15. april til 15. september gjelder det generelle bålforbudet i hele landet.

Vegetasjonen begynner å bli tørr i vårt distrikt, og det er nå moderat fare for skogbrann, samt gress- og lyngbrann. Hvis det tørre været fortsetter kan det fort bli større fare for skogbrann. Følg med på www.yr.no for oppdatering av skogbrannindeksen i distriktet.

Vis forsiktighet

Fredrikstad brann- og redningskorps oppfordrer alle som benytter seg av naturen i Fredrikstad og Hvaler til å utvise forsiktighet med bruk av bål, engangsgrill eller annet utstyr med åpen flamme.

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.

Ansvar

Det er den som utfører aktiveten som er ansvarlig for brannsikkerheten. Ved bålbrenning og lignende er det den som antenner ilden som er ansvarlig for at det iverksettes sikkerhetstiltak og at ilden er slokket før stedet forlates.

For de som ønsker mer informasjon kan man lese mer på
Veiledning til forskrift om brannforebygging under §3.

Skogbrannplakater

Vi har plassert skogbrannplakater rundt i distriktet. Dersom dere vet om steder vi ikke har hengt opp setter vi pris på om dere hjelper oss.


Plakatene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan skrive ut eller hentes ved hovedinngangen på brannstasjonen.

Sist oppdatert: 12. april 2022