1400 testet på koronasenteret

Den siste tiden har Fredrikstad kommunes nye koronasenter/luftveismottak testet 20–30 innbyggere per dag.

 

KoronasenterPå det meste er det testet 80–100 daglig. Totalt har senteret så langt testet 1400 personer.

I dag er det gått fire uker siden Fredrikstad kommune åpnet et eget koronasenter på Dokka på Kråkerøy. Med det nye senteret ble alt av koronahenvendelser og testing flyttet ut av legevakten.

Fredag 20. mars var kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold til stede på åpningen.

– Byggeier og andre leietakere la alt til rette, og en formidabel arbeidsinnsats fra kommunens egne medarbeidere fra flere ulike fagområder sikret rigging, bemanning og åpning på rekordtid. At det er testet hele 1400 personer på bare en snau måned, viser at dette så langt har vært et egnet og virkningsfullt tiltak, sier Tangnæs Grønvold.

– Koronasenteret ble et viktig beredskapstiltak for Fredrikstad kommune helt fra starten av koronapandemien. Jeg er stolt og glad over den innsatsen som ble lagt ned for å få dette til, fastslår Tangnæs Grønvold.

God pasientflyt
Med det nye koronasenteret er legevakten nå fordelt på to bygninger. På Helsehuset er det en tradisjonell legevakt, der det er mulig å møte opp uten avtale. På koronasenteret litt lenger bort, er det timebestilling via fastlege eller legevaktsentral.

– Koronasenteret gir en god og hensiktsmessig arbeidsflyt for håndtering av pasienter med mistenkt smitte. Her har vi sluser for av- og påkledningsrom, forklarer Inger Marie Moksnes, leder for legevakten og koronasenteret.

79 personer smittet
Det var onsdag 26. februar i år at koronavirus for først gang ble påvist her til lands. Torsdag 5. mars dukket det første tilfellet opp i Fredrikstad. Per fredag 17. april er det påvist 79 personer med koronasmitte i Fredrikstad.

Kommuneoverlege Guro Steine Letting beretter om lite smitte i Fredrikstad.

– I Fredrikstad kommune har vi oversikt over hvordan de fleste er blitt smittet. Enten har de vært i utlandet, eller så har de blitt smittet av nærkontakter i Norge. At vi fortsatt stort sett finner smitteveien til dem som har fått påvist koronasmitte, innebærer at vi har lite smitte generelt i befolkningen, påpeker Letting.

– Det er grunn til å tro at tiltakene som myndighetene har iverksatt og at innbyggerne i Fredrikstad i stor grad har fulgt opp disse lojalt, har bidratt til lite smitte. Vi har hatt tid til å styrke tjenestene våre der det har vært nødvendig. Vi har også hele tiden kunnet gi nødvendig helsehjelp til både dem med koronasmitte og dem som har andre helseutfordringer, fortsetter Letting.

Tegn på korona?
Blir du syk med luftveissymptomer, er hovedregelen at du skal være hjemme til du har blitt frisk, og deretter én dag til. I de aller fleste tilfellene skyldes symptomene andre luftveisvirus enn koronavirus.

Noen grupper kan vurderes for test for koronavirus, les testkriteriene her

Ved behov for legetilsyn, kontakt fastlege på dagtid hverdager. I helg, på helligdager, kveld og natt kontakter du legevakten (116 117) eller koronasenteret/luftveismottaket (69 38 11 08). Helsepersonell er én av gruppene som prioriteres for testing, selv ved milde symptomer. Er du helsepersonell, kan du ringe direkte til koronatelefonen for vurdering av test. Koronatelefonen er bemannet med eget personell fra kl. 09–21 i ukedagene og kl. 10–18 i helg.


 
Sykepleier Linn Haugestrand klar for å ta imot de første som skal testes på nytt koronasenter. Bildet ble tatt fredag 20. mars da koronasenteret ble åpnet for prøvetaking. Foto: Fredrikstad kommune
 


 
Lokalene ved Værstebrua har også tidligere huset Fredrikstad og Hvaler legevakt, før den flyttet inn på Helsehuset i 2013. Foto: Fredrikstad kommune

Sist oppdatert: 17. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.