12- til 15- åringer får tilbud om koronavaksine

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Kommunen tilbyr nå koronavaksine til 12-15-åringer. Aldersgruppen skal i første omgang tilbys én vaksinedose. Her finner du ut når vaksineringen skjer og hvordan du registrerer deg.

 

 

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksine til ungdom i alderen 12–15 år. Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen. Les mer om dette på FHI sine hjemmesider.  

Alle i aldersgruppen 12-15 år i Fredrikstad kommune tilbys nå vaksine. Vaksinasjonen starter 9. september, og foresatte må selv registrere barnet for vaksine. Nedenfor får du som foresatt informasjon om hvordan du går frem hvis du ønsker at barnet ditt skal vaksineres mot covid-19.  

Hvis ditt barn har fått/skal få annen vaksine denne uka, må det gå minst 1 uke før koronavaksinen blir satt.  

Slik kan 12-15-åringer få vaksine

Alle 12-15-åringer blir nå tilbudt vaksine i Fredrikstad. Du må ha fylt 12 år for å få vaksinen. Alle under 16 år må også ha med seg samtykke fra foreldre. Dersom barnet og foreldrene ønsker at barnet skal ha vaksine, kan de nå registrere seg i Helseboka for covid-19 vaksine. Slik gjør du det:

  • Foreldre registrer seg i Helseboka på vegne av barnet. Her oppgis et mobilnummer.
  • Deretter får det oppgitte mobilnummeret en SMS med informasjon om hvor man kan bestille seg sin vaksinetime.
  • Her kan du registrere deg i Helseboka (Husk Bank-ID).
  • Vaksineringen skjer på vaksinasjonssenteret på Kråkerøy.
  • Alle barn 12-15 år skal kun ha en vaksinedose.
  • Alle som ikke har fylt 16 år må ha med seg et samtykkeskjema som er skrevet under av den/de foreldrene som har foreldreansvar. Ved felles foreldreansvar må begge foreldrene samtykke. Fra fylte 16 år trenger man ikke samtykkeskjema.
  • Foreldrene kan registrere sine barn inn i helseboka med foresattes telefonnummer hvis ønskelig.
  • Det er ønskelig at kun en forelder følger barnet til vaksinasjonssenteret.
  • Her finner du samtykkeskjema som barnet må ha med seg ferdig utfylt til vaksinering. Les mer om registrering på www.fredrikstad.kommune.no/vaksine

NB! Det er en teknisk utfordring i systemet til Helseboka. Mange får tildelt time til 2 doser, selv om man bare skal ha èn. Timen til dose 2 vil bli kansellert når man kommer til første besøk på vaksinasjonssenteret.

Vaksinasjon dersom du har gjennomgått covid-19

Ungdom 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom anbefales foreløpig ikke vaksinering.

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19 også vaksinerer seg. Personer 16 år eller eldre som har hatt covid-19 trenger imidlertid bare én vaksinedose.

Folkehelseinstituttet anbefaler at denne vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning, da et lenger intervall gir bedre effekt av vaksinasjon. Oppfølgingsstudier viser at beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er høy de første 6 månedene og man kan derfor velge å avvente opp til 6 måneder før vaksine gis.

Dersom dosen gis tidligere enn 3 måneder vil den allikevel være gyldig, og man anses som fullvaksinert, så lenge det er mer enn 3 uker mellom positiv test og vaksinasjon.

Dersom en person får covid-19 i løpet av de første 3 ukene etter første dose, anbefales én ny vaksinedose 3 måneder etter tilfriskning. Dersom covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere vaksinedoser.

Ungdom 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom anbefales foreløpig ikke vaksinering.

 

Sist oppdatert: 13. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.