1. desember er Røykvarslerdagen

Husk å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember. Brannvesenet tilbyr gratis batteribytte til eldre og funksjonshemmede.

Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember. 
– Alle boliger og hytter skal ha røykvarslere og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier branningeniør Tomas Søland ved forebyggende avdeling i Fredrikstad brann- og redningskorps.

Test røykvarsleren
Test røykvarsleren ved å holde ”test-knappen” inne noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Om den ikke gjør det, må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny varsler. Hvis røykvarsleren gir fra seg korte pip, vil det si at batteriet begynner å bli dårlig. Da må du bytte batteriet med en gang.

Bruk gjerne Røykvarslerdagen til å hjelpe noen som ikke klarer å teste eller bytte batteri selv. En ny røykvarsler kan også være en fin førjulsgave.

Gratis batteribytte i røykvarslere
Fredikstad brann- og redningskorps tilbyr eldre og funksjonshemmede som ikke har pårørende i nærheten gratis hjelp til bytte av batteri i røykvarslere i perioden 2.-18. desember. Smittevernhensyn vil bli ivaretatt. Påmelding til brannvakta, tlf. 69 30 64 67, e-post: thso@fredrikstad.kommune.no

Seriekoblede røykvarslere
– Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Søland.

Bør testes jevnlig
Røykvarslere bør normalt byttes ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og gi falske alarmer, fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere. Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til gjenvinningsstasjonen.

– Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid, sier Søland. På røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.

Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Norsk brannvernforening, Gjensidige og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Fakta

  • Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
  • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
  • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når døren mellom rommene er lukket.
  • Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du ha seriekoblede røykvarslerne. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.
  • Velg optisk røykvarsler. De fleste boligbranner starter som ulmebranner, og da er optiske røykvarslere best.
  • Det er forhandlerne som er ansvarlig for at røykvarslerne de selger er produsert i henhold til regelverket. Det du må sjekke er at varsleren er CE-merket.

Røykvarsler

Sist oppdatert: 01. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.