Min side Meld fra
Kontakt oss

- Trær er levende kulturminner

For å ta vare på byens grønne infrastruktur har kommunen ansatt en treforvalter i nyopprettet stilling.

- Favorittreet er furu. Det er skulpturelt og eviggrønt, og om sommeren kjenner du lukten av harpiks, sier Christoffer Eide. Han er kommunens nye treforvalter, utdannet landskapsingeniør og svært opptatt av trær. Nå skal han ta vare på trærne i Fredrikstads bymiljø og bynær skog.

- Det er ikke så vanlig at kommuner ansetter egne treforvaltere, så vi er svært fornøyd med at Christoffer er på plass, sier virksomhetsleder i Park, Inger Hilmersen.

Hun forteller at kommunens forvaltning av trær tidligere har vært fordelt på flere virksomheter. Nå har disse gått sammen og opprettet en egen stilling. En dedikert ressurs som skal bidra til større fagkompetanse på feltet, samt forutsigbar og enhetlig forvaltning.

Følger opp de verdifulle trærne

- I Fredrikstad har vi mange gamle trær, spesielt i sentrumsparkene. Trær er levende kulturminner, og min jobb er blant annet å følge opp de verdifulle trærne i samarbeid med dyktige kollegaer, sier Eide.

Trær er en essensiell infrastruktur og derfor er det viktig å investere i skjøtselen av dem. De gir liv til bymiljøet samtidig som de forbedrer luftkvalitet og bidrar til større biologisk mangfold. I tillegg har trærne en viktig funksjon ved at de fordrøyer vann og reduserer avrenning etter regn.

- Vi er opptatt av å ta vare på de trærne vi har, samtidig som vi planter ut nye. I sentrumsparkene vil det etter hvert være viktig med en del fornyelse. Derfor sørger vi for at vi har trær i forskjellige faser av livet i anlegget slik at også fremtidige generasjoner skal få glede av store trær i Fredrikstad, forteller han.   

Fristiller hule eiker

Nylig har Eide, i samarbeid med virksomhet for Miljø og landbruk bestilt fristilling av hule eiker ved Gressvik kirke og Regimentsmyra naturreservat. Ved å fjerne trærne som står rundt, ivaretar man de gamle eiketrærne og gir artene som lever der bedre livsvilkår.

- Eiketrær liker ikke å få andre trær voksende inn i trekrona si, og reagerer ofte med å slippe hele grener, sier Eide. 

- Hule eiker er beskyttet etter naturmangfoldloven og er habitat for mange insekter. Så mange som 1500 arter er knyttet til hule eiker, noen av dem lever kun i eiketrær, fortsetter han.  

Trær engasjerer

Kommunens nye treforvalter forteller at trær er noe som engasjerer mange. Han er mye ute på befaringer, og bistår både privatpersoner og virksomheter i kommunen med fagkompetanse på trær. Han gir også trefaglige råd i gravearbeider eller anleggsprosjekter.  

- Vi forsøker å sikre trærne best mulig ved gravearbeider, blant annet ved å stille krav til entreprenør om utførelse, eller ved å vurdere alternative traséer. Gamle, kollede lindetrær kan for eksempel stå i flere hundre år til hvis de blir tatt godt vare på, sier Eide.  

- Det tar mange år før nyplantede trær får en like god oppbygning, størrelse og er like imponerende. Det tar også lang tid før de bidrar med like mange økosystemtjenester, forteller han.  

Sist oppdatert: 09. mars 2022