- Overlegen heltidsprosess

Innhold

Fafo-forsker Leif E. Moland mener prosessen for å nå heltidsmålene i Fredrikstad er overlegen alt annet han har sett.


Dette forteller forskeren til Fagbladet, som presenterer en stor sak fra satsningen i Fredrikstad. Målet er å øke antall heltidsstillinger fra 40 til 80 prosent i Seksjon for helse og velferd.

Selv sier programleder Beate Midttun til Fagbladet:
- Det er like krevende å rydde i heltidskulturen som å rydde i havet!

Siden prosjektets oppstart høsten 2017 så har det vært gjennomført over 150 prekesjapper (talk shops) for over 1800 medarbeidere.

- Vi ser dette i et 5–10 års perspektiv. I dag jobber rundt 38 prosent fulltid her i Seksjon for helse og velferd i Fredrikstad. Målet er at vi om ti år skal være oppe i 80 prosent heltidsansatte. Om vi skulle gjennomføre dette over natta, ville vi måtte si opp en halvparten av arbeidsstokken, og det er på ingen måte hensikten. Framtida er her og nå og vi trenger all den kompetanse vi allerede har investert i, forteller Midttun til Fagbladet.

Forsker Leif E. Moland ved Fafo har forsket på heltid/deltid i en årrekke, og har fulgt prosessen fram mot prekesjappene i Fredrikstad tett. Han kaller det «involveringskunst»:

- Det spesielle er ikke prekesjappene i seg selv, men at de har brukt to år i forkant til å snakke med ledere og tillitsvalgte – og at de nå kjører samlinger med alle ansatte.

- Prosessen de har kjørt for å få reell oppslutning om heltidsmålene er overlegen alt annet jeg har sett på de 30 årene jeg har fulgt med. Da sikter jeg både til ett års forarbeid og den praktiske modellen, sier Moland til Fagbladet.

Kilde: www.fagbladet.no (https://fagbladet.no/nyheter/slik-skal-fredrikstad-snakke-seg-fra-40-til-80-prosent-heltid--den-beste-satsingen-jeg-har-sett-sier-forsker-6.91.615586.eae241600e)

Heltidsundersøkelsen
For en tid tilbake presentere Moland foreløpige resultater fra Heltidsundersøkelsen for ledere, tillitsvalgte og politikere i Fredrikstad kommune. Heltidsundersøkelsen ble gjennomført blant politikere, ledelse og ansatte i Helse og velferd. Resultatene er ikke helt klare ennå, men foreløpige resultater viser blant annet at 27 prosent av de som jobber deltid, ønsker å øke stillingsprosenten sin. Av disse igjen så ønsker over 60 prosent en heltidsstilling.

Leif Moland mener at ved større stillinger så vil kommunen også få større kjennskap til brukernes behov. I følge Moland har vi gode forutsetninger for å lykkes med heltidssatsningen nå fordi:

- Vi har de beste prosessverktøyene
- Vi tar omveien om kunnskapsbaserte begrunnelser og involvering
- Vi tenker langsiktig
- Vi har en stor verktøykasse av tiltak
- Til tross for sterk deltidskultur, så er det stor forståelse for gevinster ved større stillinger.

De endelige tallene fra Heltidsundersøkelsen blir presentert i på Fafo 12. juni i år.

#Kvalitet #Arbeidsorganisering #Effektivdrift #Utvidetmedvirkning #Totalinteligens #Mestring

Sist oppdatert: 15. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?