Nyheter

Innhold

Logg: Koronavirus i Fredrikstad

Løpende oppdateringer om status og beslutninger i Fredrikstad kommune under koronaepidemien.

05. juni 2020


Økonomiske bekymringer, permittert eller arbeidsledig?

Om inntekten din er redusert og du har vanskeligheter med å få pengene til å strekke til, er det viktig å søke hjelp i tide.

04. juni 2020


Sommerens kuleste lesekampanje

Bli med på sommerens kuleste lesekampanje! Sommerles er for alle barn på mellom 1. – 7. klasse.

04. juni 2020


Meter’n like viktig

Fra 2. juni trenger ikke elever lenger holde en meter avstand når de er på skolen. – Men meters-regelen gjelder fortsatt ellers i samfunnet, sier kommuneoverlegen.

02. juni 2020


Ass. dir. i Helsedirektoratet talte til Fredrikstad

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, besøkte fredag beredskapsledelsen i Fredrikstad kommune på videolink. Han understreket viktigheten av smitteverntiltakene for å beholde kontrollen over koronaviruset framover.

29. mai 2020


Vi ønsker deg velkommen tilbake som besøkende

Her finner du nye retningslinjer for besøk ved sykehjem og særskilt tilrettelagte boliger. Disse gjelder fra 28. mai og gjelder blant annet avtalte besøk og besøkskontroll.

28. mai 2020


Kommunens utvidede renholdsplaner

Det er utarbeidet egne renholdsplaner for de ulike byggene i kommunen under koronapandemien.

28. mai 2020


Søk tilskudd til utlån av tur- og fritidsutstyr

Organisasjoner inviteres til å søke kommunens midlertidige tilskudd for utlån av aktivitets- og friluftsutstyr.

28. mai 2020


Nye veiledere for skoler og barnehager

Fredag kommer det nye, nasjonale veiledere for skoler og barnehager.

28. mai 2020


Åpner idrettshaller og øvingslokaler

Fredrikstad kommune åpner nå opp utvalgte haller og skolelokaler for idrett og musikkøvelser.

28. mai 2020


Meld fra om plastpellets

Kystverket ønsker å få en oversikt over mengder pellets som er ryddet av privatpersoner. Ring eller meld fra i kartløsningen.

22. mai 2020


Mann hjemmehørende i Fredrikstad død av Covid-19

Sykehuset Østfold har meldt at en mann hjemmehørende i Fredrikstad er død som følge av covid-19 infeksjon, onsdag 20. mai.

21. mai 2020


Hedrer ansatte i helsevesenet

De tre eliteklubbene i byen har gått sammen og vil kaste glans over helsearbeidere som har stått på under pandemien med en egen drakt.

20. mai 2020


Ber om forståelse fra kultur og idrett

Fredrikstad kommune jobber for å finne løsninger slik at lag og foreninger skal få treningstider i kommunens lokaler igjen.

15. mai 2020


Er du bekymret?

Trenger du noen å snakke med? Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager.

15. mai 2020


Eldre mann død av covid-19 i Fredrikstad

En eldre mann hjemmehørende i Fredrikstad kommune gikk onsdag 14. mai bort som følge av covid-19 infeksjon.

15. mai 2020


Servicetorget åpner for publikum

Servicetorget åpner 18. mai med begrenset åpningstid og tilbud.

15. mai 2020


Byggestart for første fossilfrie byggeplass

Byggingen av nye Rolvsøy barnehage er snart i gang. Dette blir det første fossilfrie byggeprosjektet i Fredrikstad kommune.

15. mai 2020


Oppdatert informasjon til skjenke- og serveringsbevillinger i Fredrikstad kommune

Regjeringen vedtok den 12. mars ulike tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Regjeringen ønsker fortsatt å begrense aktiviteten i befolkningen.

13. mai 2020


Allsang og klokkespill på 17.mai

Hele landet synger «Ja, vi elsker» klokken 13.00 den 17.mai. Nasjonalsangen blir også å høre fra klokketårnet i rådhuset.

13. mai 2020


Koronaviruset: Dette bør våre innbyggere vite

Spørsmål og svar om det nye koronaviruset

13. mai 2020


Vis koronavett på 17. mai

Kommuneoverlegen anmoder alle om å følge smittevernrådene også på 17. mai slik at vi unngår en smittebølge i kjølvannet av nasjonaldagen.

12. mai 2020


Lokale og nasjonale tiltak for kulturfeltet under koronapandemien

Fredrikstad kommune har etablert en ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under pandemien. Det er også flere nasjonale støtteordninger aktører i Fredrikstad kan søke på.

12. mai 2020


Info om gjenåpning av skolene fra 5. -10. trinn

7. mai kunngjorde regjeringen at skolenes 5. til 10. trinn kan åpne fra 11. mai, men at det er opp til hver enkelt kommune å tilpasse åpning for ivareta smittevernregler, osv. Her får du oversikt over når skolene 5. til 10. klasse gjenåpner i Fredrikstad.

11. mai 2020


Gradvis gjenåpning av skoler i Fredrikstad

Se brevet til foresatte fra etatsjef skole og kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune. Brevet er tilgjengelig på flere språk.

11. mai 2020


Første dødsfall som følge av covid-19 registrert i Fredrikstad

Fredrikstad kommune fikk mandag 11. mai melding fra Sykehuset Østfold om at en eldre kvinne hjemmehørende i Fredrikstad har gått bort som følge av covid-19 infeksjon

11. mai 2020


Åpner kultur og idrett igjen

Regjeringens lemping på koronatiltak betyr at flere kultur- og idrettstilbud nå kan gjenåpne, innenfor rammene av godt smittevern.

11. mai 2020


Legger opp til utebesøk ved sykehjem

Sykehjemmene i Fredrikstad jobber med å finne utendørs løsninger som ivaretar smittevernet for beboerne. Pårørende vil bli kontaktet når dette er klart.

08. mai 2020


Får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Både Østsiden bibliotek og Kulturskolen i Fredrikstad fikk i dag hyggelige nyheter fra Sparebankstiftelsen DNB.

08. mai 2020


Redusert leie ved publikumsbegrensning

Bystyret vedtok torsdag 7. mai halv pris på leie av lokaler for øving og framvisning av kulturaktiviteter så lenge det er begrensninger i antall publikum på arrangement.

08. mai 2020


Regjeringen lemper på flere koronatiltak

7. mai presenterte regjeringen planen for videre gjenåpning av samfunnet.

07. mai 2020


Vi søker besiktigere med god lokalkunnskap

I forbindelse med omtakstering av eiendommer så søker vi besiktigere.

06. mai 2020


De åpne barnehagene er stengt

De åpne barnehagene Treffpunktet og Åpen barnehage øst er stengt inntil videre.

06. mai 2020


Redusert egenbetaling på kulturskolen ved lav inntekt

Elever ved Kulturskolen i Fredrikstad fra husstander med lav inntekt kan fra høsten søke om redusert egenbetaling.

06. mai 2020


17. mai på FBTV

Årets 17. mai blir en feiring utenom det vanlige. I stedet for barnetog og flagg i gatene, blir det flahskorps, taler og storslått feiring av dagen. Innbyggerne kan følge det hele på Fredriksstad Blads TV-sending.

06. mai 2020


Forslag til planstrategi for 2020-2023

Bystyret skal 18. juni behandle forslag til planstrategi for 2020-2023. Se forslaget.

05. mai 2020


Nedre Glomma får 220 millioner til kollektivtransport, sykkel og gange

Samferdselsdepartementet tildeler Nedre Glomma belønningsmidler for fire nye år.

05. mai 2020


Vis koronavett – følg smittevernrådene

Ordfører Jon-Ivar Nygård og kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen oppfordrer alle til å følge smittevernrådene.

04. mai 2020


Husk smitteverntiltakene!

Når samfunnet nå gradvis gjenåpnes, er det viktigere enn noen gang at vi holder hardt ved de grunnleggende smitteverntiltakene.

04. mai 2020


Koronavirus påvist hos en beboer på sykehjem i Fredrikstad

En beboer ved en avdeling på Glemmen sykehjem fikk lørdag 2. mai påvist koronavirus.

02. mai 2020


Åpner for å koronateste flere

Folkehelseinstituttet (FHI) åpner nå for testing av flere personer med symptomer på koronavirus enn tidligere.

30. april 2020


Haug-Seut: Bane NOR anbefaler korridor vest

Bane NOR anbefaler den vestligste korridoren mellom Råde og Fredrikstad. Dette alternativet er best for miljøet og samfunnet, og har lavest investeringskostnad.

30. april 2020


Delvis gjenåpning av dagsenter for eldre

En av tre brukere ved kommunens dagsenter for eldre får et tilbud fra mandag 4. mai.

30. april 2020


Husk ferdselsforbudet på vernede sjøfuglholmer

Fredrikstad og Hvaler er kystkommuner med mange friluftsinteresser i strandsonen og ute på sjøen. I perioder kan det være mye ulik ferdsel og dette kan skape forstyrrelser for vilt og livet i havet.

30. april 2020


Kjære russ: Slik vil vi at russefeiringen 2020 skal bli!

Vi skjønner at mange lurer på hva dere har lov til å gjøre i russetiden på grunn av korona. Svaret er at de samme lover og regler gjelder for russen, som for alle andre.

29. april 2020


Renholdsheltene

Jobbene deres har alltid vært viktige, men så tydelig som under Korona-krisen har det kanskje aldri vært.

29. april 2020


Første laks fra Øra-bedrift

Fredrikstad Seafood har slaktet sin første laks i det landbaserte oppdrettsanlegget på Øra. Fredrikstad kommune har støttet prosjektet.

28. april 2020


Lytter til næringsliv og besøksnæringen

Ordfører Jon-Ivar Nygård har denne uken lyttemøter med aktører fra næringsliv og besøksnæringen i Fredrikstad for å få et innblikk i deres koronautfordringer.

27. april 2020


Foreldrebetaling for SFO og barnehage under koronapandemien

Foreldre skal ikke betale for plass i barnehage og SFO når disse tilbudene er stengt, men alle med plass må igjen betale når disse gjenåpner.

27. april 2020


Fredrikstad kommune lanserer digitalt besøk på sykehjem

Status 27.april: Helsedirektoratet opprettholder besøksforbudet på sykehjem og i andre heldøgns plasser. Fredrikstad kommune har tilbud om videokommunikasjon mellom beboere og pårørende på alle sykehjem i kommunen.

27. april 2020


Ikke åpent for arrangementer på kommunens p-plasser

Fredrikstad kommune tillater ikke arrangementer, treff eller lignende på parkeringsplasser, uteområder eller andre steder i kommunen, uten at dette er søkt om.

24. april 2020


Sosial avstand og hygiene viktigere enn noen gang

– At vi gjenåpner samfunnet litt, betyr ikke fullt frislipp. Det er nå viktig at alle fortsetter å gjennomføre smitteverntiltakene som å holde avstand, vaske hendene grundig, og bli hjemme når vi er syke, sier Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune.

24. april 2020


Retningslinjer for renhold av fellesarealer/bygg under koronaepidemien

For å begrense spredning av det nye koronaviruset har nasjonale myndigheter innført en rekke tiltak rundt renhold. Hva er forsvarlig renhold?

24. april 2020


Endring av tømmedag for restavfall ved helligdager i mai og juni

Tømmedager for restavfall ved helligdager forskyves til en annen dag.

24. april 2020


Ramadan i koronatider

Fredag 24. april begynner muslimenes fastemåned. Mange muslimer faster fra soloppgang til solnedgang. Måneden er også kjennetegnet ved religiøst og sosialt fellesskap, og derfor blir ramadan nå i år annerledes enn vanlig.

24. april 2020


17.mai med musikk - uten folkemengder

Nasjonaldagen skal feires med korpsmusikk, men uten folkemengder i år.

23. april 2020


Drive-in-kino på Tollbodplassen

Fredrikstad Kino har stengt ordinær kinodrift, men nå kan du se film på lerret fra bilen.

23. april 2020


Lyttemøter med kultur- og næringsaktører

Ordfører Jon-Ivar Nygård møter de neste dagene kultur- og næringsaktøren i byen for å lære mer om deres hverdag og utfordringer under koronapandemien.

23. april 2020


Brukerombudet stengt for besøkende

Brukerombudet har på grunn av situasjonen med koronasmitte stengt kontoret for besøkende, men er tilgjengelig på telefon.

22. april 2020


Unge om korona

Hva tenker barn og unge i Fredrikstad om korona? Fredrikstad ungdomsråd gjennomførte i april en miniworkshop digitalt der ungdommene delte sine tanker.

22. april 2020


Slik åpnes de kommunale barnehagene gradvis

De kommunale barnehagene åpner gradvis med tilbud til de yngste barna fra mandag 20. april.

20. april 2020


Kommuneoverlegen om gjenåpning av barnehager

I denne videoen svarer kommuneoverlege Berit Løkken Finess på spørsmål rundt gjenåpning av barnehager.

20. april 2020


Dekker bedrifters avgift for Sykle til jobben-aksjonen #aktivelivifredrikstad

Uansett om du har hjemmekontor eller jobber fra arbeidsplassen, så er Sykle til jobben en fin måte å få litt trim på – samtidig som du deltar i en morsom konkurranse!

18. april 2020


Forbud mot åpen ild

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

17. april 2020


Alle vårryddingsaksjoner er avlyst

Dette gjelder Grovavfallsaksjonen (mobile gjenvinningstasjoner), Hold byen ren (vårrydding i nærmiljøet) og Garasjesalgdagen.

17. april 2020


Lurer du på noe rundt åpning av barnehage og skole?

Her har vi svart på noen av spørsmålene vi får oftest.

17. april 2020


1400 testet på koronasenteret

Den siste tiden har Fredrikstad kommunes nye koronasenter/luftveismottak testet 20–30 innbyggere per dag.

17. april 2020


Egen koronaavdeling på Helsehuset

Akuttavdelingen på Helsehuset forbereder seg på å bli koronaavdeling, med tilbud til to ulike pasientgrupper; syke personer med mistanke om koronasmitte og syke med bekreftet covid-19.

15. april 2020


Annerledes 17.mai-feiring

17.mai må i år feires uten barnetog og folketog, men 17.mai-utvalget lover en fin markering av nasjonaldagen.

15. april 2020


Statsministeren svarte barn

Regjeringen holdt onsdag 15. april en egen pressekonferanse for barn.

15. april 2020


Dobbeltrom på sykehjem under koronaepidemien

Under den pågående koronaepidemien vil det bli benyttet dobbeltrom ved Fredrikstad kommunes sykehjem, der dette vurderes som hensiktsmessig og praktisk mulig.

14. april 2020


God påske

Ordfører Jon-Ivar Nygård ønsker alle god påske, og oppfordrer til å følge helsemyndighetenes anbefalinger.

10. april 2020


Friluftsområder - påsken 2020

I Fredrikstad kommune har vi massevis av flotte friområder og vi håper mange vil nyte påsken ute i frisk luft og godt vær. Samtidig er det viktig å overholde regler og anbefalinger fra myndighetene for å hindre spredning av korona-viruset.

08. april 2020


Åpner for ølutsalg fra restauranter og skjenkesteder under pandemien

Fredrikstad kommune har 8. april vedtatt å gi virksomheter som allerede har skjenkebevilling mulighet til å søke midlertidig salgsbevilling for salg av drikke med alkoholinnhold opptil 4,7 prosent under koronapandemien.

08. april 2020


Gjenåpner skoler og barnehager gradvis

Barnehager åpner igjen fra 20. april, skolenes 1. til 4. klasser fra 27. april. Det vil også gjennomføres en kontrollert lemping på flere andre koronatiltak i løpet av april.

08. april 2020


Foreldretips i Korona-tid

Det er krevende tider for mange barn og unge - og også for foreldre og foresatte. Her finner du informasjon fra Fredrikstad kommune på 14 forskjellige språk - med råd til foreldre i korona-tid.

06. april 2020


Påskevettregler

Her er noen enkle påskevettregler som vi håper du bruker frem til helsemyndighetene kommer med nye føringer.

06. april 2020


Utslipp av plastpellets i Oslofjorden

Nå kan du hjelpe til med å registrere funn av plastpellets i et eget kart.

04. april 2020


Psst! Til alle som er glade i tur i skog og mark fra Fredrikstad brann- og redningskorps

Stikkord: Skogbrannfare. Vis forsiktighet. Ansvar. Skogbrannplakater. Ta vare på hverandre!

03. april 2020


Unngå båtbruk, camping og overnatting på fritidseiendommer

Fredrikstad kommune anmoder alle innbyggere fra andre kommuner om å unngå å overnattingsbesøk i kommunen med båt eller campingvogn/bobil e.l. i tiden framover.

03. april 2020


Lær spillutvikling i skya

E6 Østfold medieverksted ved kulturskolen arrangerer kurs i spillutvikling i påsken. Kurset er gratis.

03. april 2020


Koronastøtte til næringslivet

Fredrikstad kommune åpner smart- og næringsfondet for løpende søknadsbehandling, og gir bedrifter mulighet til å utsette innbetaling av eiendomsskatt. Det vedtok formannskapet torsdag 2. april.

02. april 2020


FREVAR åpner gjenvinningsstasjonen fra 2. april

VIKTIG! Det er begrenset kapasitet, så dette må du lese før du drar på gjenvinningsstasjonen!

01. april 2020


Skatteoppgjøret

Nå er det mange som ringer om skatteoppgjøret. Det er skatteetaten som du skal kontakte i de fleste tilfellene.

01. april 2020


Nå kan du låne bøker igjen!

Biblioteket åpner, i kontrollerte former, opp for lån av bøker før påske. Sitter du i karantene leverer de på døra.

01. april 2020


Møter ungdommen der de er

Selv om skoler og fritidsklubber er stengt, oppsøker kommunen fortsatt ungdomsmiljøene.

31. mars 2020


Hold deg sterk på hjemmekontoret #aktivelivifredrikstad

Mange av oss har fått en endret arbeidshverdag og tilbringer nå mye av tiden på hjemmekontor. Her er noen tips til å gjøre dagene mer aktive.

31. mars 2020


– Takk for at du er en lagspiller!

Ordfører Jon-Ivar Nygård takker folk i Fredrikstad som bidrar til å bremse spredningen av koronavurset.

30. mars 2020


NAV: Forskuddsordning på dagpenger

NAV informerer om stort trykk og forskuddsordning på dagpenger.

30. mars 2020


Bygg og anlegg – kommunen holder trykket oppe

Fredrikstad er inne i en ekstraordinær situasjon. Meldinger om kraftig vekst i arbeidsledigheten, sviktende kundegrunnlag og bedrifter som sliter, tikker fortløpende inn.

27. mars 2020


Hvor skal du på tur i helga? #aktivelivifredrikstad

I Fredrikstad er det mange fine turstier, og i en tid hvor mange bruker mye tid på hjemmekontor, er det et godt tidspunkt å gå på oppdagelsesferd i nærområdene. Bruk gjerne kommunens turkart til inspirasjon.

27. mars 2020


Derfor stinker det fra jordene

Snart sprer bøndene husdyrgjødsel på jordene sine. Det stinker, men våronna er viktig for matproduksjonen vår.

27. mars 2020


Ekstraordinært tilskudd for kunst- og kulturfeltet

Formannskapet vedtok i dag en ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet i Fredrikstad på 0,9 millioner kroner. Samtidig avlyses Kulturnatt 2020 og midlene til dette omdisponeres til tilskuddsordningen. Tilskuddsordningen skal bidra til å gi publikum kulturopplevelser under koronapandemien.

26. mars 2020


Psykisk helsetilbud under koronapandemien

Slik er Fredrikstad kommunes tilbud til innbyggere som sliter

26. mars 2020


Dette kan du gjøre for å forebygge smitte

Koronaviruset smitter via dråpesmitte (hvis noen hoster eller nyser uten å dekke munnen og nesen) og ved kontaktsmitte (hvis man tar på steder hvor mange andre også tar, f eks på dørhåndtak).

26. mars 2020


Lørdag slukker vi lyset for klimaet

På lørdag er det nok en gang tid for Earth Hour, hvor vi skrur av lyset i én time for klimaet

26. mars 2020


Eksamener avlyst

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst.

25. mars 2020


Ordfører med video til næringslivet

"Dere bidrar til samfunnsutvikling, verdiskapning, skatteinntekter til det store fellesskapet, og til byens attraktivitet. Vi er opptatt av at dere skal klare dere gjennom den vanskelige situasjonen vi er i nå!" sier ordfører Jon-Ivar Nygård i denne videoen til næringslivet.

25. mars 2020


Sist oppdatert: 06. februar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?