Nyheter

Innhold

Regjeringen med nye koronatiltak

Regjeringen presenterte mandag 26. oktober endringer i nasjonale koronatiltak. Tiltakene trer i kraft fra onsdag 28. oktober og vil vare til tidlig desember.

26. oktober 2020


Publikumsmottak i NAV Fredrikstad er åpent for drop-in mellom kl. 12-14

Avtalte samtaler gjennomføres som normalt.

26. oktober 2020


Kemnerkontoret overført til skatteetaten

Fra 01.11.2020 overføres alle dagens kemner / skatteoppkrever-oppgaver fra Kemnerkontoret til Skatteetaten.

26. oktober 2020


Uke 42-43 på Koronasenteret

Ukens oppsummering fra Koronasenteret. Det har vært en markant økning i aktivitet denne uken.

26. oktober 2020


Økt koronasmitte i Fredrikstad – viktige anbefalinger

Det har de siste par ukene vært økende koronasmittepress i Fredrikstad. Kommuneoverlegen minner om smittevernrådene, og kommer med nye anbefalinger til innbyggerne for å begrense smittespredningen.

23. oktober 2020


Råd til barne- og ungdomsforeldre

Korona: Kommuneoverlegen kommer her med råd til foreldre som har barn og ungdom i huset.

23. oktober 2020


Snart frist for å søke tilskudd

Fristen for å søke på flere av kommunens tilskuddsordninger er i år 2. november. Se hva du kan søke om støtte til.

21. oktober 2020


Nye kunstverk til utlånsordning

Du kan snart låne med deg verk av Tommi Sarkapalo og Tor Magnus Lundeby hjem fra biblioteket. Kommunen har kjøpt inn seks nye bilder til Artoteket etter en ekstra koronabevilgning i Kultur- og miljøutvalget.

21. oktober 2020


Safe City Tour

Fredrikstad er en av 20 nordiske byer som er med i Nordic Safe Cities. Denne uken skal Fredrikstad presentere seg.

19. oktober 2020


Vinterrute Byferga 19. oktober - 3. januar

Byferga kjører vinterrute mellom Gamlebyen - Isegran - Smertu - Sentrum - Værste - Gressvik - Ålekilene fra 19. oktober til 3. januar. Årsaken er nødvendig og rutinemessig vedlikehold av alle fergene.

16. oktober 2020


Lyngbrenning på Lyngholmen

Mandag 19. oktober gjennomfører Fredrikstad kommune brenning av kystlynghei på Lyngholmen i Fredrikstad.

16. oktober 2020


Regjeringen strammer inn enmeters-regelen

I den reviderte covid-19 forskriften har regjeringen strammet inn på enmeters-regelen for serveringssteder.

15. oktober 2020


Ungt talent? Søk stipend!

Det er frist for kommunens kultur- og idrettsstipend 1. november

13. oktober 2020


Halloween?

Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt. Foreløpig er smitterisikoen i Fredrikstad lav, men vi må ta høyde at dette kan endre seg.

13. oktober 2020


Uke 41 på koronasenteret

Det har vært litt mer aktivitet denne uken på både telefoni og testing, samt noe flere smittede enn de to foregående ukene.

12. oktober 2020


Spør mer!

Lørdag 10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse. Målet med dagen er å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse. Årets tema er «Spør mer».

10. oktober 2020


Endringer i covid-19-forskriften

Regjeringen opphever bestemmelsen om skjenkestopp klokken 24.00, og åpner for utendørsarrangementer med inntil 600 personer.

09. oktober 2020


Camilla Stoltenberg ga råd om koronaarbeidet i Fredrikstad

Fredag 9. oktober evaluerte kriseledelsen og krisestaben i Fredrikstad kommune håndteringen av det lokale koronautbruddet i september.

09. oktober 2020


Janka Ekrem Holstad ny direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune

Janka Ekrem Holstad (50) er tilsatt som ny direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune.

12. oktober 2020


Vaksine mot sesonginfluensa

Personer i risikogruppen anbefales å vaksinere seg mot sesonginfluensa. I uke 46 og 47 kan du gjøre det i Byhallen.

22. oktober 2020


Vannmåleravlesning

Husk fristen for å lese av vannmåler for 2020 - 1. november.

12. oktober 2020


TV-aksjon med digitale bøsser

Årets TV-aksjon blir av den annerledes sorten. Støtt en digital bøsse eller opprett din egen!

16. oktober 2020


Koronasenteret uke 40

Smitte- og testtallene er på vei tilbake til nivået før utbruddet i august/september. Her kan du se de siste tallene fra koronasenteret.

05. oktober 2020


Informasjon til grensependlere som skal testes

Arbeidstakere fra røde land/regioner kan på visse vilkår fritas fra 10 dagers innreisekarantene.

29. september 2020


Håper på aktiv by-stempel

Fredrikstad er tatt inn som partner i Global Active Cities (GAC). Nå håper kommunen på sertifisering gjennom programmet slik bare Liverpool, Lillehammer og fem andre byer i verden har klart.

29. september 2020


Skisser på framtidsrettet Trosvikhall

Skisser Fredrikstad kommune har fått utarbeidet viser hvordan framtidas idrettshall på Trosvik skole kan se ut.

29. september 2020


Uke 38 på koronasenteret

Her får du ukentlige statusoppdateringer fra koronasenteret.

21. september 2020


Bussjåfører ut i streik

Partene kom ikke til enighet om ny bussbransjeavtale, og alle rutebussjåfører i Oslo og Viken er tatt ut i streik fra søndag morgen.

21. september 2020


Karantene på Trosvik skole

En elev på Trosvik skole har testet positivt på korona.

16. september 2020


Tre nye smittetilfeller i Fredrikstad onsdag 16. september

Alle tilfellene onsdag 16. september er nærkontakter til kjente smittetilfeller.

16. september 2020


Skoleelever fra Borge skole i kanovelt

Det var en gruppe med elever og lærere fra 5. trinn ved Borge skole som var på kanotur i Vispen, da de ble utsatt for sterke vindkast onsdag formiddag 16. september.

16. september 2020


Brann i Gamlebyen

Nødetater på plass. Brannvesenet jobber med å hindre spredning.

16. september 2020


Fire nye smittetilfeller i Fredrikstad tirsdag 15. september

Alle tilfellene tirsdag 15. september er nærkontakter til kjente smittetilfeller.

15. september 2020


Fredrikstad best i Østfold i Kommune-NM

Kommune-NM måler landets 422 kommuner mot hverandre, på områder som kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv og kommuneøkonomi, og viser blant annet hvilke kommuner som er mest attraktive for næringslivet.

15. september 2020


Teknisk feil på postlista

Manuelle lister tilgjengelig inntil postlista er tilbake.

18. september 2020


Brannvernuka er i gang

Brannbamsen Bjørnis sprer i disse dager glede i ca. 50 barnehager i Fredrikstad og på Hvaler. Lørdag 19. september blir det digital åpen brannstasjon for alle barn. Brannvesenet understreker også viktigheten av at folk engasjerer seg og tar brannsikkerhet på alvor hjemme i egen bolig. Bli med på brannøvelse hjemme!

15. september 2020


Tar du Plastutfordringen 2020?

Framtiden i våre hender søker deltagere til nasjonalt prosjekt om å redusere plastforbruk og plastforsøpling. Kanskje du og din husstand vil delta?

15. september 2020


Fire nye smittetilfeller i Fredrikstad mandag 14. september

Alle tilfellene mandag 14. september er nærkontakter til kjente smittetilfeller.

14. september 2020


Uke 37 på koronasenteret

Her får du ukentlige statusoppdateringer fra koronasenteret

14. september 2020


Seks nye smittetilfeller i Fredrikstad søndag 13. september

Alle tilfellene søndag 13. september er nærkontakter til kjente smittetilfeller.

13. september 2020


Karantene på Haugeåsen skole

En elev på Haugeåsen skole har testet positivt på korona. 53 i karantene.

13. september 2020


Karantene på Hauge skole

En elev på Hauge skole har testet positivt på korona. 31 i karantene.

13. september 2020


Seks nye smittetilfeller i Fredrikstad lørdag 12. september

Det er dermed registrert 183 nye smittetilfeller i Fredrikstad siden fredag 28. august.

12. september 2020


Fem nye smittetilfeller i Fredrikstad fredag 11. september

Det er dermed registrert 177 nye smittetilfeller i Fredrikstad siden fredag 28. august.

11. september 2020


Åtte nye smittetilfeller i Fredrikstad torsdag 10. september

Det er dermed registrert 172 nye smittetilfeller i Fredrikstad siden fredag 28. august.

10. september 2020


Tre nye smittetilfeller i Fredrikstad onsdag 9. september

Det er dermed registrert 164 nye smittetilfeller i Fredrikstad siden fredag 28. august.

09. september 2020


Hjemmeundervisning på Borge ungdomsskole ut uke 38

Borge ungdomsskole har besluttet å gå fra klasseromsundervisning til hjemmeundervisning fra og med torsdag 10. til og med fredag 18. september. Skolen håper å være tilbake i normaldrift i uke 39.

09. september 2020


Færre i karantene i Fredrikstad

Antall personer tilknyttet kommunens skole-, barnehage- og helsetjenester i karantene, har falt kraftig de siste dagene.

09. september 2020


12 nye smittetilfeller i Fredrikstad tirsdag 8. september

Samtlige av dagens tilfeller har kjent smittevei.

08. september 2020


Koronasenteret flytter og tredobler testkapasiteten

I løpet av et par uker flytter Koronasenteret inn i nabolokalene for å øke testkapasiteten.

08. september 2020


Publikumsmottak i NAV Fredrikstad åpent kun for avtalte møter

På grunn av at vi flere ganger har fått besøk av brukere som skulle vært i karantene, stenger vi umiddelbart publikumsmottaket i NAV Fredrikstad for besøkende uten avtale.

08. september 2020


Hektiske dager på koronasenteret

Kommunedirektør Nina Grønvold besøkte mandag 7. september den hardtarbeidende gjengen på koronasenteret.

08. september 2020


11 nye smittetilfeller i Fredrikstad mandag 7. september

Samtlige av dagens tilfeller har kjent smittevei. Det er dermed registrert 149 nye smittetilfeller i Fredrikstad siden fredag 29. august.

07. september 2020


Foreløpig smittestatus mandag 7. september

På grunn av tekniske problemer på laboratoriet ved Sykehuset Østfold Kalnes, er dagens smittetall noe forsinket.

07. september 2020


Innspill til arbeidsstipend for kunstnere

Kulturetaten jobber med å etablere et midlertidig arbeidsstipend for kunstnere og ønsker innspill.

07. september 2020


Slik holder du deg i karantene

I skrivende stund er 1300 mennesker i karantene i Fredrikstad. Det er flest i landet.

07. september 2020


Oppsummering smittestatus skoler, barnehager og institusjoner 6.september

Siden fredag 29. august er det registrert 139 nye smittetilfeller i Fredrikstad. Flere institusjoner i kommunen er berørt.

06. september 2020


Fem nye smittetilfeller i Fredrikstad søndag 6. september

Etter flere dager med høye smittetall er det søndag 6. september kun registrert fem nye koronatilfeller i Fredrikstad. Alle har kjent smittevei og kan spores tilbake til feiringen i Sarpsborg.

06. september 2020


Oppdaterte smittetall for Fredrikstad 05.09.20

Lørdag ble 20 nye personer bekreftet smittet med korona i Fredrikstad.

05. september 2020


Oppsummering smitte- og karantenestatus skole og barnehage 05.09.20

Det er på en uke registrert 114 nye smittetilfeller i Fredrikstad. 17 av disse er elever i barnehage, og barne- og ungdomsskole.

05. september 2020


Ordfører Jon-Ivar Nygård – En alvorlig situasjon

De siste dagene har vi hatt en kraftig økning i antall koronasmittede i Fredrikstad og Sarpsborg.

04. september 2020


Smittetilfelle på Østsiden sykehjem i Fredrikstad

En ansatt ved Østsiden sykehjem fikk onsdag 03.09.20 påvist koronasmitte.

04. september 2020


Smittetilfelle på Borge ungdomsskole i Fredrikstad

En elev på 10. trinn ved Borge ungdomsskole i Fredrikstad har torsdag 3. september fått påvist koronasmitte.

03. september 2020


Oppdaterte smittetall for Fredrikstad 030920

Torsdag ble 16 nye personer bekreftet smittet med korona i Fredrikstad.

03. september 2020


Råkollen avdeling Fredenlund i karantene

Alle elever ved Råkollen avdeling Fredenlund er satt i karantene etter sterk mistanke om koronasmitte hos en av elevene.

03. september 2020


Oppsummering smittetall for Fredrikstad

Oppsummering smittetall for Fredrikstad pr 03.09.2020.

03. september 2020


Råd uendret i Fredrikstad

Fredrikstad kommune ser per 3/9 kl. 1200 ikke behov for egne koronatiltak i byen. Rådene til kultur, idrett, arrangører og øvrig befolkning er derfor uendret.

03. september 2020


Bestill oppringning fra koronatelefonen

Du trenger ikke lenger ringe koronatelefonen for timebestilling og koronaspørsmål, nå kan du be om å bli oppringt ved å fylle ut skjema her.

04. september 2020


Smittetilfeller på Begby barne- og ungdomsskole i Fredrikstad

Tre elever ved Begby barne- og ungdomsskole i Fredrikstad har onsdag 2. september fått påvist koronasmitte.

03. september 2020


Flere koronasmittede i Sarpsborg og Fredrikstad

Det er bekreftet 38 nye smittetilfeller med koronavirus i Sarpsborg og Fredrikstad onsdag, etter rekordstor testing. Smitten er fortsatt begrenset til det samme miljøet.

02. september 2020


Hauge skole har hjemmeundervisning ut uken

Det er onsdag 2. september påvist smitte hos en elev på 5. trinn ved Hauge skole. Dette innebærer at tre av syv trinn ved skolen nå er i karantene. Det er tidligere påvist smitte hos elever på 2. og 7. trinn.

02. september 2020


Smittetilfelle på Gudeberg skole i Fredrikstad

Et barn som er elev på 6. trinn ved Gudeberg skole i Fredrikstad har onsdag 2. september fått påvist koronasmitte.

02. september 2020


Korona: 17 nye smittetilfeller i Fredrikstad, ni i Sarpsborg

Det har de siste dagene vært en kraftig økning i antall koronasmittede i Fredrikstad og Sarpsborg. Totalt 35 nye smittetilfeller er påvist i Fredrikstad siste fire døgn

01. september 2020


Kommunen vant i lagmannsretten

Fredrikstad kommune vant ankesaken i søksmålet fra 19 private barnehager.

01. september 2020


10 nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn

Smittetilfellene omfatter blant annet ett smittetilfelle på Hauge barneskole og ett tilfelle i Haugeløkka barnehage.

01. september 2020


Fulltekstpublisering av dokumenter

Fra og med tirsdag 1. september vil Fredrikstad kommune begynne med fulltekstpublisering av dokumenter som ikke er unntatt offentlighet.

01. september 2020


Smittetilfelle på Hauge barneskole i Fredrikstad

Et barn som er elev på andre trinn ved Hauge skole i Fredrikstad har mandag 31. august fått påvist koronasmitte.

31. august 2020


Uke 35 på koronasenteret

Her får du ukentlige statusoppdateringer fra koronasenteret.

31. august 2020


Smittetilfelle på barneskole i Fredrikstad

Et barn som er elev på andre trinn ved Rekustad skole i Fredrikstad har søndag 30. august fått påvist koronasmitte.

30. august 2020


Bemanning av koronasenteret i Fredrikstad

Det har de siste dagene vært saker i både nasjonale og lokale medier om hvordan kommuner benytter helsesykepleiere fra skolene for å få tilstrekkelig bemanning i koronasentrene.

27. august 2020


Tid for å sjekke hodelus

Helgen 28. til 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken. Alle foreldre og foresatte oppfordres til å ta lusekammen fatt og sjekke barna sine for lus.

25. august 2020


Uke 34: Kortere ventetid og bedre kapasitet på koronasenteret

Her får du ukentlige statusoppdateringer fra koronasenteret.

24. august 2020


Forbedret testkapasitet og kortere ventetid for koronatest

Økt bemanning og nye arbeidsmetoder har gitt god testkapasitet og kortere ventetiden på telefonen på Koronasenteret.

21. august 2020


Jadeveien skal rehabiliteres og stenges for gjennomkjøring

Busslinje 5 må snu i rundkjøringen, holdeplass Moen ved fylkesvei 130/Haldenveien.

21. august 2020


Nå starter arbeidene med den etterlengtede lysløypa i Trondalen

Dagens tursti fra Trondalen til Sprinklet skal oppgraderes, belyses og bli litt bredere.

21. august 2020


Når skal jeg holde meg hjemme?

Kommuneoverlegen gir deg her råd om når du skal holde deg hjemme fra barnehagen, skolen eller jobben. Info også på andre språk. Oppdatert 23.09.20.

23. september 2020


Korona: Spørsmål/svar for ungdom

Er det greit å hooke nå som det er korona? Kan jeg ta bussen til skolen? Vi har samlet spørsmål/svar for unge.

20. august 2020


Helsedirektoratet: Svindel korona

Helsedirektoratet melder på sin Twitter-konto at noen ringer privatpersoner med beskjed om at de kan være smittet.

19. august 2020


Nye sykkelhoteller i Fredrikstad

Fredrikstad kommune og Bypakke Nedre Glomma åpnet i dag tre nye sykkelhoteller. De håper det gjør at flere velger sykkel framfor bil.

18. august 2020


Ordføreren: Dette klarer vi sammen!

Vi står foran en ny høst, med blant annet skolestart. Ordfører Jon-Ivar Nygård ber oss friske opp de gode vanene fra tidligere i år.

17. august 2020


Endrer rutinene for å korte ned ventetiden på koronatelefonen

Det er for tiden mange som ringer koronatelefonen med spørsmål om koronatesting, karantene, reiseregler, osv. Det er flott. Skal vi unngå en uhåndterlig smittesituasjon er det viktig at befolkningen nå tar korona på det høyeste alvor.

17. august 2020


Bruk av munnbind ved kollektivreiser

FHI anbefaler ikke munnbind i den kommende 14-dagersperioden, for kollektivreiser i Fredrikstad.

14. august 2020


Kommuneoverlegen oppfordrer

Kommuneoverlegen oppfordrer Fredrikstads innbyggere å børste støv av de gode vanene fra i våres.

14. august 2020


Kulturskolen åpner med koronatiltak

Kulturskolen i Fredrikstad starter opp undervisningen i slutten av august. Rektor mener kunst og kultur kanskje er viktigere enn noen gang for de unge nå.

12. august 2020


Markerer nytt barnehageår med utstilling

I anledning nytt barnehageår åpner utstillingen «Barn og barndom, refleksjoner illustrert» i Byhallen på Rådhuset.

11. august 2020


Kommunen lanserer eget sykkelprogram

Fredrikstads sykkelprogram (FSP) skal lage plass til syklistene i kommunen. Kommunen ønsker at flere skal oppdage sykkelens muligheter, samtidig som vi sparer klimaet og bedrer folkehelsa.

10. august 2020


Alkoholservering stenger ved midnatt fra og med lørdag 8. august

Regjeringen innfører nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter midnatt fra lørdag 8. august.

08. august 2020


Ny taksering av eiendommer i Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune skal i løpet av 2020/2021 gjennomføre ny taksering av alle eiendommer.

07. august 2020


Stigende smittetrend i Fredrikstad

Det har de siste ukene vært en økning i antall personer i Fredrikstad som er bekreftet smittet av koronaviruset. Kommuneoverlegen minner om smittevernrådene.

04. august 2020


Folkehelseinstituttets råd om bruk av munnbind

I dagens smittesituasjon anser Folkehelseinstituttet at effekten av generell bruk av ansiktsmasker i befolkningen vil være svært liten.

31. juli 2020


Arrangementer og smittevern

Det er viktig med planlegging og risikovurdering før gjennomføring av arrangementer. Per 10. september gjelder fortsatt en grense på 200 personer.

10. september 2020


Drømmer du om din egen parsellhage?

Fredrikstad kommune ønsker å gjennomføre en kartlegging av interessen for parsellhager i lokalsamfunnene våre.

30. juli 2020


SFO informerer

SFO åpner mandag 3. august. Husk matpakke!

30. juli 2020


Grovavfallsaksjon september

Husstandene kan levere kildesortert grovavfall fra hus og hage gratis til fire mobile gjenvinningsstasjoner.

27. juli 2020


- Viruset er fortsatt like smittsomt

Kommuneoverlegen ber oss om å fortsatt ta forholdsregler. Den siste uken er det oppdaget fem nye smittetilfeller i Fredrikstad.

24. juli 2020


Fredrikstad rykker opp på Kommunebarometeret

Fredrikstad kommune er nå nummer 72 blant alle landets 422 kommuner. Kommunen rykker dermed opp 83 plasser, fra en 155. plass i 2019.

14. juli 2020


Ber om hjelp fra pårørende for å holde smitten nede

Fredrikstad kommune får reaksjoner på at smittevernet mot korona håndheves for strengt.

10. juli 2020


Papircontainere utplassert i juli

På grunn av ferieavvikling er det ikke tømming av papir og plastemballasje fra husstandene i perioden 6.-31. juli (uke 28, 29, 30, 31).

08. juli 2020


Nytt miljøfyrtårn

Den Kråkerøy-baserte bedriften Landstreff for russ på Fredriksten (LTF) er blitt miljøfyrtårn.

06. juli 2020


Nytt kart for friluftsliv og båtsport

Kartet gir informasjon om tilrettelegging for friluftsliv og båtsport i Fredrikstad og på Hvaler.

04. juli 2020


Vil fylle kommunale bygg med solenergi

Etat for bygg og eiendom kartlegger om vi kan bygge solcelleanlegg på kommunale tak for å produsere miljøvennlig og billig strøm.

14. juli 2020


Dyr i skolehverdagen

Ole, Dole og Doffen er tre av dyrene «ansatt» i Fredrikstad kommune. I tillegg til de tre geitene, har kommunen hunder, høner og kaniner. Dyrene blir brukt i opplæringen og gir både læring, ro og mestring.

02. juli 2020


Karantene – og unntak

Hvem må i korona-karantene? Finnes det unntak? Kommuneoverlegen har samlet det viktigste du bør vite.

29. juli 2020


Utvider koronatilskudd til kulturfeltet

Kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune vedtok denne uka å videreføre den ekstraordinære tilskuddsordningen til kunst- og kultur under koronapandemien. Retningslinjene er revidert og det er to friske millioner i potten.

26. juni 2020


Utlån av sport- og friluftsutstyr

Barn og unge under 18 år kan låne utstyr til en aktiv ferie fra Kirkens Bymisjons Skattkammeret.

26. juni 2020


Vanntemperaturer på utvalgte badestrender i Fredrikstad er nå tilgjengelig som åpne data

Som en del av Smart Fredrikstad-programmet har Fredrikstad kommune tatt i bruk sensorteknologi. Nå deler vi funnene.

23. juni 2020


30 nye sykepleiere til hjemmesykepleien

Å sikre tilstrekkelig sykepleierdekning gjennom året er krevende. At etat hjemmesykepleie har klart å rekruttere 30 nyutdannede sykepleiere før årets sommer, er derfor en gladnyhet.

22. juni 2020


Nye rutetider for byferga fra 22. juni

Byferga mellom Gamlebyen og Ålekilene inkluderer Gressvik som fast stoppested.

20. juni 2020


Friluftsbadet gjenåpnet 1. juli

Fredrikstad kommune gjenåpnet friluftsbadet på Kongsten 1. juli

08. juli 2020


Reglene for vannskuter i Fredrikstad

Fredrikstad og Hvaler har en egen vannskuterforskrift. Se hva som er lov og ikke når du skal ut med vannskuter.

19. juni 2020


Ferieaktiviteter for barn og unge i Fredrikstad

Her er en liten oversikt over noe av det barn og unge kan være med på i Fredrikstad i sommer.

23. juni 2020


Hva er badetemperaturen?

Fredrikstad kommune har nå satt ut badetemperatur målere på Foten og Mærrapanna

18. juni 2020


Koronavett i sommer

Du må fortsatt vise koronavett i ferien! Her er smittevernreglene du må huske og hvor du skal ringe hvis du blir syk.

17. juni 2020


Flått (!) forskning av fastlege i Fredrikstad

Snart er det igjen tid for flått, både i naturen og mediene. Fredrikstad kommune kan nå skilte med å ha en flåttforsker i fastlegekorpset.

17. juni 2020


Momskompensasjon for lag og foreninger

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

15. juni 2020


Slik håndterer du hageavfallet ditt

Sommer’n er herlig i Fredrikstad – og vi har mange flotte hager i kommunen vår! Når du steller plantene og blomstene dine er det noen ting du bør være klar over.

15. juni 2020


Fredrikstadhjelpa utvider åpningstiden

Kommuneoverlegen er bekymret for hvordan innbyggerne i kommunen har det etter flere måneder med koronatiltak.

10. juni 2020


Vil bygge sykkelvei med fossilfrie maskiner

Fredrikstad kommune ønsker at elektriske gravemaskiner og lastebiler på biogass skal bygge den nye sykkelveien med fortau i Lisleby allé. De er villige til å fikse gravemaskin-lading.

08. juni 2020


Økonomiske bekymringer, permittert eller arbeidsledig?

Om inntekten din er redusert og du har vanskeligheter med å få pengene til å strekke til, er det viktig å søke hjelp i tide.

04. juni 2020


Sommerens kuleste lesekampanje

Bli med på sommerens kuleste lesekampanje! Sommerles er for alle barn på mellom 1. – 7. klasse.

04. juni 2020


Meter’n like viktig

Fra 2. juni trenger ikke elever lenger holde en meter avstand når de er på skolen. – Men meters-regelen gjelder fortsatt ellers i samfunnet, sier kommuneoverlegen.

02. juni 2020


Ass. dir. i Helsedirektoratet talte til Fredrikstad

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, besøkte fredag beredskapsledelsen i Fredrikstad kommune på videolink. Han understreket viktigheten av smitteverntiltakene for å beholde kontrollen over koronaviruset framover.

29. mai 2020


Kommunens utvidede renholdsplaner

Det er utarbeidet egne renholdsplaner for de ulike byggene i kommunen under koronapandemien.

28. mai 2020


Søk tilskudd til utlån av tur- og fritidsutstyr

Organisasjoner inviteres til å søke kommunens midlertidige tilskudd for utlån av aktivitets- og friluftsutstyr.

28. mai 2020


Nye veiledere for skoler og barnehager

Fredag kommer det nye, nasjonale veiledere for skoler og barnehager.

28. mai 2020


Åpner idrettshaller og øvingslokaler

Fredrikstad kommune åpner nå opp utvalgte haller og skolelokaler for idrett og musikkøvelser.

28. mai 2020


Vi ønsker deg velkommen tilbake som besøkende

Her finner du nye retningslinjer for besøk ved sykehjem og særskilt tilrettelagte boliger. Disse gjelder fra 28. mai og gjelder blant annet avtalte besøk og besøkskontroll.

28. mai 2020


Meld fra om plastpellets

Kystverket ønsker å få en oversikt over mengder pellets som er ryddet av privatpersoner. Ring eller meld fra i kartløsningen.

22. mai 2020


Mann hjemmehørende i Fredrikstad død av Covid-19

Sykehuset Østfold har meldt at en mann hjemmehørende i Fredrikstad er død som følge av covid-19 infeksjon, onsdag 20. mai.

21. mai 2020


Hedrer ansatte i helsevesenet

De tre eliteklubbene i byen har gått sammen og vil kaste glans over helsearbeidere som har stått på under pandemien med en egen drakt.

20. mai 2020


Ber om forståelse fra kultur og idrett

Fredrikstad kommune jobber for å finne løsninger slik at lag og foreninger skal få treningstider i kommunens lokaler igjen.

15. mai 2020


Eldre mann død av covid-19 i Fredrikstad

En eldre mann hjemmehørende i Fredrikstad kommune gikk onsdag 14. mai bort som følge av covid-19 infeksjon.

15. mai 2020


Servicetorget åpner for publikum

Servicetorget åpner 18. mai med begrenset åpningstid og tilbud.

15. mai 2020


Byggestart for første fossilfrie byggeplass

Byggingen av nye Rolvsøy barnehage er snart i gang. Dette blir det første fossilfrie byggeprosjektet i Fredrikstad kommune.

15. mai 2020


Allsang og klokkespill på 17.mai

Hele landet synger «Ja, vi elsker» klokken 13.00 den 17.mai. Nasjonalsangen blir også å høre fra klokketårnet i rådhuset.

13. mai 2020


Vis koronavett på 17. mai

Kommuneoverlegen anmoder alle om å følge smittevernrådene også på 17. mai slik at vi unngår en smittebølge i kjølvannet av nasjonaldagen.

12. mai 2020


Første dødsfall som følge av covid-19 registrert i Fredrikstad

Fredrikstad kommune fikk mandag 11. mai melding fra Sykehuset Østfold om at en eldre kvinne hjemmehørende i Fredrikstad har gått bort som følge av covid-19 infeksjon

11. mai 2020


Åpner kultur og idrett igjen

Regjeringens lemping på koronatiltak betyr at flere kultur- og idrettstilbud nå kan gjenåpne, innenfor rammene av godt smittevern.

11. mai 2020


Info om gjenåpning av skolene fra 5. -10. trinn

7. mai kunngjorde regjeringen at skolenes 5. til 10. trinn kan åpne fra 11. mai, men at det er opp til hver enkelt kommune å tilpasse åpning for ivareta smittevernregler, osv. Her får du oversikt over når skolene 5. til 10. klasse gjenåpner i Fredrikstad.

11. mai 2020


Legger opp til utebesøk ved sykehjem

Sykehjemmene i Fredrikstad jobber med å finne utendørs løsninger som ivaretar smittevernet for beboerne. Pårørende vil bli kontaktet når dette er klart.

08. mai 2020


Får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Både Østsiden bibliotek og Kulturskolen i Fredrikstad fikk i dag hyggelige nyheter fra Sparebankstiftelsen DNB.

08. mai 2020


Redusert leie ved publikumsbegrensning

Bystyret vedtok torsdag 7. mai halv pris på leie av lokaler for øving og framvisning av kulturaktiviteter så lenge det er begrensninger i antall publikum på arrangement.

08. mai 2020


Regjeringen lemper på flere koronatiltak

7. mai presenterte regjeringen planen for videre gjenåpning av samfunnet.

07. mai 2020


Vi søker besiktigere med god lokalkunnskap

I forbindelse med omtakstering av eiendommer så søker vi besiktigere.

06. mai 2020


Redusert egenbetaling på kulturskolen ved lav inntekt

Elever ved Kulturskolen i Fredrikstad fra husstander med lav inntekt kan fra høsten søke om redusert egenbetaling.

06. mai 2020


17. mai på FBTV

Årets 17. mai blir en feiring utenom det vanlige. I stedet for barnetog og flagg i gatene, blir det flahskorps, taler og storslått feiring av dagen. Innbyggerne kan følge det hele på Fredriksstad Blads TV-sending.

06. mai 2020


Forslag til planstrategi for 2020-2023

Bystyret skal 18. juni behandle forslag til planstrategi for 2020-2023. Se forslaget.

05. mai 2020


Vis koronavett – følg smittevernrådene

Ordfører Jon-Ivar Nygård og kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen oppfordrer alle til å følge smittevernrådene.

04. mai 2020


Koronavirus påvist hos en beboer på sykehjem i Fredrikstad

En beboer ved en avdeling på Glemmen sykehjem fikk lørdag 2. mai påvist koronavirus.

02. mai 2020


Husk smitteverntiltakene!

Når samfunnet nå gradvis gjenåpnes, er det viktigere enn noen gang at vi holder hardt ved de grunnleggende smitteverntiltakene.

04. mai 2020


Haug-Seut: Bane NOR anbefaler korridor vest

Bane NOR anbefaler den vestligste korridoren mellom Råde og Fredrikstad. Dette alternativet er best for miljøet og samfunnet, og har lavest investeringskostnad.

30. april 2020


Delvis gjenåpning av dagsenter for eldre

En av tre brukere ved kommunens dagsenter for eldre får et tilbud fra mandag 4. mai.

30. april 2020


Husk ferdselsforbudet på vernede sjøfuglholmer

Fredrikstad og Hvaler er kystkommuner med mange friluftsinteresser i strandsonen og ute på sjøen. I perioder kan det være mye ulik ferdsel og dette kan skape forstyrrelser for vilt og livet i havet.

30. april 2020


Kjære russ: Slik vil vi at russefeiringen 2020 skal bli!

Vi skjønner at mange lurer på hva dere har lov til å gjøre i russetiden på grunn av korona. Svaret er at de samme lover og regler gjelder for russen, som for alle andre.

29. april 2020


Renholdsheltene

Jobbene deres har alltid vært viktige, men så tydelig som under Korona-krisen har det kanskje aldri vært.

29. april 2020


Første laks fra Øra-bedrift

Fredrikstad Seafood har slaktet sin første laks i det landbaserte oppdrettsanlegget på Øra. Fredrikstad kommune har støttet prosjektet.

28. april 2020


Lytter til næringsliv og besøksnæringen

Ordfører Jon-Ivar Nygård har denne uken lyttemøter med aktører fra næringsliv og besøksnæringen i Fredrikstad for å få et innblikk i deres koronautfordringer.

27. april 2020


Ikke åpent for arrangementer på kommunens p-plasser

Fredrikstad kommune tillater ikke arrangementer, treff eller lignende på parkeringsplasser, uteområder eller andre steder i kommunen, uten at dette er søkt om.

24. april 2020


Sosial avstand og hygiene viktigere enn noen gang

– At vi gjenåpner samfunnet litt, betyr ikke fullt frislipp. Det er nå viktig at alle fortsetter å gjennomføre smitteverntiltakene som å holde avstand, vaske hendene grundig, og bli hjemme når vi er syke, sier Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune.

24. april 2020


Gradvis gjenåpning av skoler i Fredrikstad

Se brevet til foresatte fra etatsjef skole og kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune. Brevet er tilgjengelig på flere språk.

11. mai 2020


Retningslinjer for renhold av fellesarealer/bygg under koronaepidemien

For å begrense spredning av det nye koronaviruset har nasjonale myndigheter innført en rekke tiltak rundt renhold. Hva er forsvarlig renhold?

24. april 2020


Ramadan i koronatider

Fredag 24. april begynner muslimenes fastemåned. Mange muslimer faster fra soloppgang til solnedgang. Måneden er også kjennetegnet ved religiøst og sosialt fellesskap, og derfor blir ramadan nå i år annerledes enn vanlig.

24. april 2020


17.mai med musikk - uten folkemengder

Nasjonaldagen skal feires med korpsmusikk, men uten folkemengder i år.

23. april 2020


Drive-in-kino på Tollbodplassen

Fredrikstad Kino har stengt ordinær kinodrift, men nå kan du se film på lerret fra bilen.

23. april 2020


Lyttemøter med kultur- og næringsaktører

Ordfører Jon-Ivar Nygård møter de neste dagene kultur- og næringsaktøren i byen for å lære mer om deres hverdag og utfordringer under koronapandemien.

23. april 2020


Unge om korona

Hva tenker barn og unge i Fredrikstad om korona? Fredrikstad ungdomsråd gjennomførte i april en miniworkshop digitalt der ungdommene delte sine tanker.

22. april 2020


Åpner for å koronateste flere

Folkehelseinstituttet (FHI) åpner nå for testing av flere personer med symptomer på koronavirus enn tidligere.

30. april 2020


Kommuneoverlegen om gjenåpning av barnehager

I denne videoen svarer kommuneoverlege Berit Løkken Finess på spørsmål rundt gjenåpning av barnehager.

20. april 2020


Forbud mot åpen ild

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

17. april 2020


Alle vårryddingsaksjoner er avlyst

Dette gjelder Grovavfallsaksjonen (mobile gjenvinningstasjoner), Hold byen ren (vårrydding i nærmiljøet) og Garasjesalgdagen.

17. april 2020


Lurer du på noe rundt åpning av barnehage og skole?

Her har vi svart på noen av spørsmålene vi får oftest.

17. april 2020


1400 testet på koronasenteret

Den siste tiden har Fredrikstad kommunes nye koronasenter/luftveismottak testet 20–30 innbyggere per dag.

17. april 2020


Slik åpnes de kommunale barnehagene gradvis

De kommunale barnehagene åpner gradvis med tilbud til de yngste barna fra mandag 20. april.

20. april 2020


Egen koronaavdeling på Helsehuset

Akuttavdelingen på Helsehuset forbereder seg på å bli koronaavdeling, med tilbud til to ulike pasientgrupper; syke personer med mistanke om koronasmitte og syke med bekreftet covid-19.

15. april 2020


Annerledes 17.mai-feiring

17.mai må i år feires uten barnetog og folketog, men 17.mai-utvalget lover en fin markering av nasjonaldagen.

15. april 2020


Statsministeren svarte barn

Regjeringen holdt onsdag 15. april en egen pressekonferanse for barn.

15. april 2020


Dobbeltrom på sykehjem under koronaepidemien

Under den pågående koronaepidemien vil det bli benyttet dobbeltrom ved Fredrikstad kommunes sykehjem, der dette vurderes som hensiktsmessig og praktisk mulig.

14. april 2020


God påske

Ordfører Jon-Ivar Nygård ønsker alle god påske, og oppfordrer til å følge helsemyndighetenes anbefalinger.

10. april 2020


Friluftsområder - påsken 2020

I Fredrikstad kommune har vi massevis av flotte friområder og vi håper mange vil nyte påsken ute i frisk luft og godt vær. Samtidig er det viktig å overholde regler og anbefalinger fra myndighetene for å hindre spredning av korona-viruset.

08. april 2020


Åpner for ølutsalg fra restauranter og skjenkesteder under pandemien

Fredrikstad kommune har 8. april vedtatt å gi virksomheter som allerede har skjenkebevilling mulighet til å søke midlertidig salgsbevilling for salg av drikke med alkoholinnhold opptil 4,7 prosent under koronapandemien.

08. april 2020


Gjenåpner skoler og barnehager gradvis

Barnehager åpner igjen fra 20. april, skolenes 1. til 4. klasser fra 27. april. Det vil også gjennomføres en kontrollert lemping på flere andre koronatiltak i løpet av april.

08. april 2020


Foreldretips i Korona-tid

Det er krevende tider for mange barn og unge - og også for foreldre og foresatte. Her finner du informasjon fra Fredrikstad kommune på 14 forskjellige språk - med råd til foreldre i korona-tid.

06. april 2020


Påskevettregler

Her er noen enkle påskevettregler som vi håper du bruker frem til helsemyndighetene kommer med nye føringer.

06. april 2020


Utslipp av plastpellets i Oslofjorden

Nå kan du hjelpe til med å registrere funn av plastpellets i et eget kart.

04. april 2020


Psst! Til alle som er glade i tur i skog og mark fra Fredrikstad brann- og redningskorps

Stikkord: Skogbrannfare. Vis forsiktighet. Ansvar. Skogbrannplakater. Ta vare på hverandre!

03. april 2020


Lær spillutvikling i skya

E6 Østfold medieverksted ved kulturskolen arrangerer kurs i spillutvikling i påsken. Kurset er gratis.

03. april 2020


Koronastøtte til næringslivet

Fredrikstad kommune åpner smart- og næringsfondet for løpende søknadsbehandling, og gir bedrifter mulighet til å utsette innbetaling av eiendomsskatt. Det vedtok formannskapet torsdag 2. april.

02. april 2020


FREVAR åpner gjenvinningsstasjonen fra 2. april

VIKTIG! Det er begrenset kapasitet, så dette må du lese før du drar på gjenvinningsstasjonen!

01. april 2020


Skatteoppgjøret

Nå er det mange som ringer om skatteoppgjøret. Det er skatteetaten som du skal kontakte i de fleste tilfellene.

01. april 2020


Nå kan du låne bøker igjen!

Biblioteket åpner, i kontrollerte former, opp for lån av bøker før påske. Sitter du i karantene leverer de på døra.

01. april 2020


Oppdatert informasjon til skjenke- og serveringsbransjen i Fredrikstad kommune

Viktige informasjon når det gjelder drift i serverings- og utelivsbransjen for å hindre økt smittespredningsfare i Fredrikstad

31. juli 2020


Møter ungdommen der de er

Selv om skoler og fritidsklubber er stengt, oppsøker kommunen fortsatt ungdomsmiljøene.

31. mars 2020


Hold deg sterk på hjemmekontoret #aktivelivifredrikstad

Mange av oss har fått en endret arbeidshverdag og tilbringer nå mye av tiden på hjemmekontor. Her er noen tips til å gjøre dagene mer aktive.

31. mars 2020


– Takk for at du er en lagspiller!

Ordfører Jon-Ivar Nygård takker folk i Fredrikstad som bidrar til å bremse spredningen av koronavurset.

30. mars 2020


NAV: Forskuddsordning på dagpenger

NAV informerer om stort trykk og forskuddsordning på dagpenger.

30. mars 2020


Lokale og nasjonale tiltak for kulturfeltet under koronapandemien

Fredrikstad kommune etablerte i mars 2020 en ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under pandemien. Det er også flere nasjonale støtteordninger aktører i Fredrikstad kan søke på.

03. august 2020


Fredrikstad kommune lanserer digitalt besøk på sykehjem

Status 27.april: Helsedirektoratet opprettholder besøksforbudet på sykehjem og i andre heldøgns plasser. Fredrikstad kommune har tilbud om videokommunikasjon mellom beboere og pårørende på alle sykehjem i kommunen.

27. april 2020


Unngå båtbruk, camping og overnatting på fritidseiendommer

Fredrikstad kommune anmoder alle innbyggere fra andre kommuner om å unngå å overnattingsbesøk i kommunen med båt eller campingvogn/bobil e.l. i tiden framover.

03. april 2020


Bygg og anlegg – kommunen holder trykket oppe

Fredrikstad er inne i en ekstraordinær situasjon. Meldinger om kraftig vekst i arbeidsledigheten, sviktende kundegrunnlag og bedrifter som sliter, tikker fortløpende inn.

27. mars 2020


Hvor skal du på tur i helga? #aktivelivifredrikstad

I Fredrikstad er det mange fine turstier, og i en tid hvor mange bruker mye tid på hjemmekontor, er det et godt tidspunkt å gå på oppdagelsesferd i nærområdene. Bruk gjerne kommunens turkart til inspirasjon.

27. mars 2020


Derfor stinker det fra jordene

Snart sprer bøndene husdyrgjødsel på jordene sine. Det stinker, men våronna er viktig for matproduksjonen vår.

27. mars 2020


Ekstraordinært tilskudd for kunst- og kulturfeltet

Formannskapet vedtok i dag en ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet i Fredrikstad på 0,9 millioner kroner. Samtidig avlyses Kulturnatt 2020 og midlene til dette omdisponeres til tilskuddsordningen. Tilskuddsordningen skal bidra til å gi publikum kulturopplevelser under koronapandemien.

26. mars 2020


Psykisk helsetilbud under koronapandemien

Slik er Fredrikstad kommunes tilbud til innbyggere som sliter

26. mars 2020


Lørdag slukker vi lyset for klimaet

På lørdag er det nok en gang tid for Earth Hour, hvor vi skrur av lyset i én time for klimaet

26. mars 2020


Eksamener avlyst

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst.

25. mars 2020


Ordfører med video til næringslivet

"Dere bidrar til samfunnsutvikling, verdiskapning, skatteinntekter til det store fellesskapet, og til byens attraktivitet. Vi er opptatt av at dere skal klare dere gjennom den vanskelige situasjonen vi er i nå!" sier ordfører Jon-Ivar Nygård i denne videoen til næringslivet.

25. mars 2020


Informasjon på 19 ulike språk

Vi har utarbeidet informasjon på ulike språk om hvordan vi omgås hverandre i disse korona-tider.

23. mars 2020


Krisetid har gitt nye næringssamarbeid

Isolasjon og fysisk avstand har tvunget flere over i nye, digitale kanaler. For kommunene i Søndre-Viken har det resultert i et nytt arbeidsområde på nett der også næringsforeningene og Blender Collective SA samhandler direkte.

23. mars 2020


Bidra til kartlegging av koronasmitte

Ønsker du å bidra til kartlegging av koronaviruset i Norge?

23. mars 2020


Tips til hva barna kan gjøre hjemme

Det er mange timer som skal fylles med aktiviteter og innhold når skole og barnehage er stengt. Fredrikstad kommunes pedagoger og kulturarbeidere har noen forslag til ting dere kan gjøre!

23. mars 2020


Ingen smittet på sykehjem

På sykehjemmene går livet sin gang, men uten besøk fra nære og kjære.

22. mars 2020


Takk!

Ordfører Jon-Ivar Nygård takker alle som står på i disse koronatider.

21. mars 2020


Info fra NAV til arbeidsgivere som må permittere

Mange bedrifter rammes hard i disse dager og kan bli nødt til å permittere ansatte. NAV har samlet nyttig informasjon til arbeidsgivere i denne situasjonen.

20. mars 2020


Ny kommunikasjonssjef i Fredrikstad kommune

Eivind A. Fjellstad (42) er tilsatt som kommunikasjonssjef i Fredrikstad kommune.

20. mars 2020


Helsepersonell - rekruttering

280 personer registrert seg!

20. mars 2020


Koronapandemien – avstand og omtanke

Les kronikken fra ordfører Jon-Ivar Nygård og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

19. mars 2020


Følg formannskapet 19. mars på WebTV

Møtet gjennomføres som fjernmøte via Skype.

19. mars 2020


Behov for ekstra helsepersonell – registrer deg her

For å bekjempe det pågående utbruddet av koronavirus er det behov for ekstra helsepersonell i Fredrikstad kommune.

24. mars 2020


Avfallshåndtering under koronaepidemien

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som må fungere, og det er viktig at du følger gode avfallsrutiner.

19. mars 2020


Åpner eget koronasenter

Fredrikstad kommune flytter alt av koronahenvendelser og testing ut av legevakten og inn i et nytt koronasenter på Dokka.

18. mars 2020


Foreldrebetaling for SFO og barnehage under koronapandemien

Foreldre skal ikke betale for plass i barnehage og SFO når disse tilbudene er stengt, men alle med plass må igjen betale når disse gjenåpner.

27. april 2020


Kommuneoverlegen: Vis en armlengdes kjærlighet

Kommuneoverlegens råd er klart – å holde fysisk avstand er noe av det viktigste vi nå kan gjøre, uansett alder!

18. mars 2020


Ber administrasjonen om næringstiltak

Tiltakene nasjonale myndigheter har iverksatt er helt nødvendig, men rammer næringslivet hardt. Ordføreren ber administrasjonen om å vurdere en lokal redningspakke.

17. mars 2020


Er du bekymret?

Trenger du noen å snakke med? Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager.

15. mai 2020


Svarte på spørsmål fra leserne

Mandag svarte ordfører Jon-Ivar Nygård og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold på spørsmål fra Fredriksstad Blads lesere,

16. mars 2020


Servicetorget stenger publikumsmottaket

Servicetorget stenger inntil videre publikumsmottaket fra tirsdag 17. mars.

16. mars 2020


Endringer i kommunens helsetilbud

På grunn av koronaepidemien blir kommunens helsetilbud endret. Alle skal få nødvendig helsehjelp.

13. mars 2020


Dette kan du gjøre for å forebygge smitte

Koronaviruset smitter via dråpesmitte (hvis noen hoster eller nyser uten å dekke munnen og nesen) og ved kontaktsmitte (hvis man tar på steder hvor mange andre også tar, f eks på dørhåndtak).

26. mars 2020


Helsestasjon for ungdom treffes kun på telefon

På bakgrunn av Korona-pandemien så iverksetter Helsestasjon for undom midlertidige tiltak.

25. mars 2020


NAV er tilgjengelige – men ikke via publikumsmottaket

NAV Fredrikstad har stengt publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset.

13. mars 2020


Logg: Koronavirus i Fredrikstad

Løpende oppdateringer om status og beslutninger i Fredrikstad kommune under koronaepidemien.

26. oktober 2020


Ett nytt tilfelle av koronavirus i Fredrikstad siste døgn

Personen har milde symptomer og følges opp av Fredrikstad kommune i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter.

13. mars 2020


Koronavirus påvist hos to nye personer i Fredrikstad

De smittede følges opp av Fredrikstad kommune i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter. Personene har milde symptomer.

11. mars 2020


Fredrikstad kommune stiller seg bak nye korona-råd

Helsedirektoratet forsterket lørdag kveld tiltakene for å bremse smittespredning av koronaviruset.

08. mars 2020


Koronavirus påvist hos innbygger i Fredrikstad

En person bosatt i Fredrikstad kommune har testet positivt på koronavirus. Det er bekreftet fra Folkehelseinstituttet 5. mars.

05. mars 2020


Koronatelefonen

Fredrikstad og Hvaler legevakt har et eget nummer for henvendelser om korona-viruset.

04. mars 2020


Bekker ny direktør for Utdanning og oppvekst

Marianne Bekker (52) er tilsatt som direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune fra 1. mars 2020. Hun har vært konstituert i stillingen siden høsten 2018.

04. mars 2020


Barnefamiliers boligpreferanser i Fredrikstad

Opinionen har på oppdrag fra Fredrikstad kommune gjennomført en undersøkelse om barnefamiliers boligpreferanser.

10. mars 2020


Koronaviruset: Dette bør våre innbyggere vite

Spørsmål og svar om det nye koronaviruset

09. oktober 2020


Sykkelskur og opplyst sykkelvei på Kråkerøy

Noen små biter av det store puslespillet som skal bli det fremtidige hovedsykkelveinettet, er nå lagt på Kråkerøy.

02. mars 2020


Drikker kaffe og lærer norsk

– Dette hjelper meg med familie, folk, myndighetene, kommunen, å betale regningen, rett og slett med alt jeg gjør, sier Sadiq Abohaikel mens han titter på avissiden som ligger foran ham.

02. mars 2020


Legevakta økter kapasiteten

Fredrikstad og Hvaler legevakt øker kapasiteten for å gjøre tester og svare på spørsmål om koronasmitte.

28. februar 2020


Festivalbyen Fredrikstad - festivalåret 2020

Fredrikstad er en spennende festivalby med sjangerspesifikke kulturfestivaler gjennom hele året. Her ser du hvilke kulturfestivaler som arrangeres i byen vår i 2020.

28. februar 2020


Fredrikstad kommune vant Klima Østfold-prisen

Elektrisk og gratis ferge, innkjøp av grønn taxiservice, samt fjerning av parkeringsplasser og gratis parkering for el- og hydrogenbiler sikret Fredrikstad kommune Klima Østfold-prisen 2020.

28. februar 2020


Gratis buss: Passasjervekst over all forventning

Og antallet besøkende til sentrum har økt.

25. februar 2020


Miljø- og byutviklingsetaten styrker laget

Fredrikstad vokser og vi trenger dyktige folk til å være med og utvikle byen. Miljø- og byutviklingsetaten i Fredrikstad kommune har nå ti ledige stillinger.

20. februar 2020


Pårørendeskole

Er du pårørende til en person med demens? Ny pårørendeskole starter 2. mars.

20. februar 2020


Utbedrer Glommastien etter uværet

Høyvannet det siste døgnet har gått hardt utover Glommastien.

18. februar 2020


Økte skatteinntekter og finansposter sikret balanse

Sammen med god finansavkastning, sikret økte skatteinntekter mot slutten av året at Fredrikstad kommunes regnskap for 2019 nok en gang endte i balanse.

18. februar 2020


Markerer 300-års jubileum for lostjenesten

Norsk losvesen er 300 år i 2020. Fredrikstad kommune markerer jubileet.

14. februar 2020


Selvmordsforebygging – kommunens hjelpetilbud

En nylig gjennomført befolkningsundersøkelse, foretatt av Helsedirektoratet, viser at mange har lite kjennskap til helsetilbudet til personer med selvmordstanker. Mange vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp.Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å tilgjengeliggjøre informasjon om hvordan og hvor mennesker som opplever kriser, store belastninger og/eller selvmordstanker kan søke hjelp. Informasjonen bør også være relevant for personer som er bekymret for andre.Fredrikstad kommune har flere tilbud. Blant annet ble det 1. september i fjor ble det er opprettet en telefon for råd og veiledning i forhold til psykiske plager generelt, og for utfordringer rundt tanker/planer om selvmord spesielt. Telefonen er åpen for alle. Man får kontakt med fagpersoner med kompetanse på hvordan man imøtekommer mennesker som går med selvmordstanker, og hvor man kan oppsøke hjelp. Fredrikstadhjelpa nås på 47 47 98 47. Telefonen er åpen hverdager mellom 8–15.30. Les mer om kommunens tilbud her.

13. februar 2020


Aktivitetskalender

Deltar du på aktiviteter du vil dele med andre? Du kan selv registrere tilbudet i aktivitetskalenderen.

12. februar 2020


Nytt navn til nytt teater

Østfold Internasjonale Teater blir det offisielle navnet til teaterselskapet eid av Viken Fylkeskommune og Fredrikstad kommune.

11. februar 2020


Ny møteplass for ungdom - LittFri

Tirsdag 4. februar åpner den nye møteplassen for ungdom, LittFri, på Litteraturhuset.

31. januar 2020


Ting å gjøre i vinterferien

Det skjer mye i Fredrikstad i vinterferien. Mange av aktivitetene er gratis!

19. februar 2020


Ingar Guttormsen er tilsatt som rådgiver i Kulturetaten

Ingar Guttormsen, som var prosjektleder for The Tall Ships Races i sommer, er tilsatt som rådgiver i kultursjefens stab i Fredrikstad kommune.

25. januar 2020


Begrenset kapasitet på p-plassen ved FIF-huset/Skytterhuset

På grunn av anleggsarbeid anbefaler vi å parkere ved Stjernehallen eller brakkeriggen i Ilaveien hvis du skal i Fredrikstadmarka.

22. januar 2020


Slutt på å ettersende papirpost til næringsliv/organisasjoner

Fredrikstad kommune ekspederer i hovedsak post til innbyggere og næringsliv/organisasjoner elektronisk.

11. august 2020


Når tømmes dunken?

Det er enkelt å få en oversikt over tømming på din adresse, men hva når tømmekalenderen ikke finner adressen din?

20. januar 2020


Disse fikk kommunens idretts- og kulturpriser

Fredrikstad kultur- og idrettsliv ble hedret under Frederikprisen lørdag kveld. Kommunen delte ut tre egne priser: idrettsstipend, kulturstipend og Kong Frederiks Hederspris.

12. januar 2020


Leie Strandstua?

Strandstua i Engelsviken ligger flott til i vannkanten med badeplass. Strandstua har 29 sengeplasser, er møblert og har fullt utstyrt kjøkken. Søknadsfrist 1. februar.

10. januar 2020


Snakk med en saksbehandler om arealdelen

Book tid med en saksbehandler hvis du vil diskutere endringene som er gjort i kommuneplanens arealdel etter første gangs høring.

17. januar 2020


Trener på endring i Fredrikstad kommune

Skal kommunen henge med i utviklingen må vi sikre at de ansatte både har kunnskap om, og forståelse for endringsprosesser. Prekesjappe er et av verktøyene vi benytter oss for å nå dette målet.

08. januar 2020


Utdanning og oppvekst oppretter ny etat

Fra 1. januar 2020 består Seksjon utdanning og oppvekst av tre etater: Skoleetaten, barnehageetaten og Etat tjenester til barn og familier.

02. januar 2020


Kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020-2032

Annen gangs høring - frist for merknader til planen er 17. februar 2020

23. desember 2019


Influensa-tips

Influensasesongen ser ut til å være rett rundt hjørnet. Det er fortsatt ikke for sent med vaksine.

20. desember 2019


Rådmannen har blitt kommunedirektør

Bystyret vedtok 20. juni enstemmig å tilby Nina Tangnæs Grønvold stillingen som øverste administrative leder i Fredrikstad kommune, med tiltredelse fra 1. desember 2019.

06. desember 2019


Åpent folkemøte om arealdelen

Velkommen til nytt åpent folkemøte om kommuneplanens arealdel. Det blir orientering om hovedtrekkene og om endringene i planen.

05. desember 2019


Hepatitt C-bussen kommer til Fredrikstad

12. og 13. desember kommer hepatitt-C-bussen til Fredrikstad. Der kan du enkelt sjekke deg for hepatitt C.

03. desember 2019


Gratis strøsand

Fredrikstad kommune tilbyr også i år gratis strøsand til byens innbyggere.

29. november 2019


Nedgang i biltrafikken etter bomringen åpnet

...men antall besøkende til sentrum holder seg stabilt.

28. november 2019


Studenter på vegetarbuffet i hjertet av St. Croix-huset

To studenter har blitt faste gjester på St. Croix-huset på torsdager. Da er det middagsbuffet – helt uten kjøtt.

27. november 2019


Siviløkonom skal lede Helse og velferds største etat

Siviløkonom Jon E. Levnang (57) blir leder for Etat tjenester til funksjonshemmede. Cato Zahl Pedersen gir ham de beste skussmål.

20. november 2019


Åpning av innfartsparkeringer

Fredag 15. november kl. 16 åpner tre innfartsparkeringer for reisende som må passere bomringen på vei til eller gjennom Fredrikstad sentrum.

15. november 2019


Nytt forslag til Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031

Nytt forslag til Kommuneplanens arealdel legges fram for politikerne.

14. november 2019


Byferga fikk publisitetspris

Onsdag 6. november mottok Byferga Fredrikstad Næringsforenings publisitetspris.

14. november 2019


Fredag 15. november åpner bomringen

Få rabatt med AutoPASS-avtale og bombrikke i bilen.

11. november 2019


Gratis buss

Fra mandag 11. november til 9. februar reiser du gratis med bussen i Fredrikstad kommune.

11. november 2019


Arkivenes dag 2019 – gjemt eller glemt? Skrinet fra Onsøyheimen

Skrinet ble funnet i forbindelse med riving av Onsøyheimen og blir tatt vare på av Fredrikstad byarkiv.

08. november 2019


Skutefest ga verdiskapning på 68 millioner

PwC har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse av The Tall Ships Races Fredrikstad. Analysen viser at skutefesten ga en verdiskapning for Fredrikstad på 68,13 millioner kroner.

31. oktober 2019


Oppdaterer omsorgsdistriktene med nytt kartverktøy

Helse og velferd tar i bruk kartverktøy utviklet av Virksomhet geomatikk for å oppdatere omsorgsdistriktene.

30. oktober 2019


Rehebilitering av Bjølstaddammen, oppstart

Bjølstaddammen på Kråkerøy skal rehabiliteres med ny betongdam og nytt flomløp. Arbeidene starter siste uken i oktober og avsluttes i mars 2020.

25. oktober 2019


Dette er vinnerskissen for Arena Fredrikstad og Frederik II vgs.

Juryen har talt: Dette er vinneren av designkonkurransen for det som blir sentrale elementer i ved videregående skole, idrettshall og ishallen Arena Fredrikstad.

25. oktober 2019


Handlingsplan 2020 – 2023 og budsjett 2020

Kommuneøkonomien blir strammere. Forventningene fra innbyggerne, samfunnet og næringslivet øker.

24. oktober 2019


Monterer 1200 e-låser

Høsten 2019 installerer Fredrikstad kommune et digitalt nøkkelsystem til brukere som har hjemmesykepleie og/eller trygghetsalarm.

24. oktober 2019


Beredskapsuka 2019

Målet med Egenberedskapsuka 2019 er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser.

29. oktober 2019


Nyvalgt politisk ledelse i Fredrikstad

Fredag 18. oktober ble Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen til ordførerkontoret i Fredrikstad kommune for tredje gang.

18. oktober 2019


Østfoldteateret AS stiftet

Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune går inn med like eierandeler i selskapet Østfoldteateret AS, der sittende teatersjef Thomas Østgaard blir daglig leder og Tom Remlov styreleder.

18. oktober 2019


Politiske medlemmer for perioden 2019-23

Her er navnene på medlemmene i Bystyret, formannskap, utvalgene, Frevar-styret og KS-utsendinger.

18. oktober 2019


Arrangerer NOKU-konferansen 2020

Sarpsborg og Fredrikstad sammen om å arrangere NOKU-konferansen 2020.

14. oktober 2019


Visualiseringer jernbane og vei Seut–Rolvsøy

Bane NOR har laget visualiseringer av jernbane- og veialternativer på strekningen Seut–Rolvsøy.

26. september 2019


Fredrikstad årets pårørendekommune 2019

Fredrikstad kommune er tildelt prisen som Årets pårørendekommune 2019 – i hard konkurranse med Larvik, Oslo og Sandnes.

25. september 2019


Innspill til planprosess

Har du synspunkter på forslagene til Arena Fredrikstad og nye Frederik II?

24. september 2019


Ny klimaplan i Fredrikstad kommune

Bystyret vedtok torsdag kommunedelplan for klima 2019-2030.

06. september 2019


Se forslagene til ny arena, skole og hall

Syv ulike forslag til hvordan Arena Fredrikstad og nye Frederik II videregående skole på Kråkerøy kan se ut, er nå innlevert.

04. september 2019


Enklere og raskere å få hjelpemidler

FASVO Hjelpemiddelservice utvider nå åpningstiden hver torsdag til klokken 17.

28. august 2019


Nytt anbud sikrer fossilfrie taxier i Fredrikstad

Fredrikstad kommune stilte ambisiøse krav da drosjetjenester var ute på anbud. Taxisentralen har nå vunnet anbudet og skal ha 40 eltaxier innen 2023.

28. august 2019


Fredrikstad kommune lanserer portal for åpne data

I vår nye portal for åpne data vil kommunens datasett gjøres tilgjengelig som nedlastbare filer eller som Web-API (tjeneste).

22. august 2019


Slik beregnes eiendomsskatten i Fredrikstad

Vi har samlet en del temaer vi har fått spørsmål om rundt eiendomsskatten i Fredrikstad – her får du en nærmere forklaring om hvordan vi takserer i Fredrikstad kommune.

10. mars 2020


Skutefesten er over - minnene består

Nå kan vi kose oss med nesten 2000 bilder tatt av Fredrikstad Fotoklubb

16. juli 2019


Grønvold ny rådmann

Nina Tangnæs Grønvold har siden oktober 2018 vært konstituert rådmann. Nå har et enstemmig bystyre vedtatt å tilby Grønvold rådmannsstillingen i vår kommune på fast basis.

20. juni 2019


Skryt til Fredrikstad i ny Fafo-rapport

– Fredrikstad er motoren blant kommunene, sa Fafo-forsker Leif Moland på seminar om heltidskultur onsdag.

12. juni 2019


Vil du bli demokratiguide?

Er du engasjert i samfunnet rundt deg? Vil du jobbe for å styrke demokratiet i Fredrikstad? Da er det deg vi er på jakt etter!

12. juni 2019


Lager portal for arrangører

Fredrikstad kommune samler alt det aktører som vil arrangere konserter, konferanser eller festivaler måtte trenge i én portal.

21. mai 2019


Forlik i rettssak

10. april 2019


Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Den nye løsningen gjør at du kan søke sosialhjelp hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

22. mars 2019


Innfartsparkering 2019

I løpet av høsten 2019 får Fredrikstad tre nye innfartsparkeringer rundt sentrum av byen. Målgruppe for tiltaket er arbeidsreisende.

06. mars 2019


Eiendomsskatt 2019

Listene over eiendomsskattetakstene for 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn.

01. mars 2019


Nye forsinkelser for veg- og baneprosjektet

Vanskelige grunnforhold gjør at kvalitetssikringen av planene for RV110 ved Grønli tar lengre tid enn antatt.

20. februar 2019


Søknad om barnehageplass

Fristen for å søke plass i barnehage er 1. mars.

28. februar 2020


Søk sommerjobb nå

I kommunen har vi mange ledige sommerjobber du kan søke på.

10. mars 2020


Unngå rottebesøk og tette avløp

Heller du ribbefettet og stekefettet i vasken? Slutt med det! Dette er rottemat og kan føre til tette rør.

20. desember 2019


Justering av kommunestrukturen behandles i Bystyret

Torsdag 6. desember behandles rådmannens forslag til ny Seksjon for innovasjon og styring politisk.

03. desember 2018


Rådmannen anbefaler ny seksjon

Tirsdag 20. november orienterte konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om at hun anbefaler opprettelse av en ny seksjon for innovasjon og styring i Fredrikstad kommune.

22. november 2018


Refleksdagen 15. oktober

Sekundene teller! Det er en billig livsforsikring å alltid bruke minst én refleks når du er ute og går i mørket.

14. oktober 2020


Stor usikkerhet knyttet til InterCity-utsettelse i Østfold

Jernbanedirektoratet varsler at InterCity-utbyggingen gjennom Østfold utsettes på ubestemt tid.

09. april 2018


Åpent møte om ny bru på Årum

Statens vegvesen ønsker velkommen til åpent møte onsdag 7. februar kl. 18 i Årum skolekorps sitt lokale i Kilevoldveien 34.

04. februar 2018


Last ned den nye p-appen

P-appen kan benyttes både ved gateparkering og i p-hus.

05. februar 2018


Innsyn byggesak

27. september 2016


Sist oppdatert: 06. februar 2019