Voksenopplæring

Fredrikstad kommune tilbyr følgende tjenester innen voksenopplæring:

  • Grunnskoleopplæring for voksne i fagene norsk, matematikk,engelsk, samfunnskunnskap, natur- og miljøfag eller kristendom. 

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger.

  • Spesialundervisning for voksne.

Fredrikstad internasjonale skole har ansvaret for voksenopplæringen i kommunen

AOF tilbyr også lese- og skrivekurs for voksne.

Sist endret 22.06.2007 13:27:10

telefonVIKTIGE TELEFONNUMMER
Viktige telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
telefonSNAKK MED OSS