Ernæring

Illustrasjonsfoto stockxpert

Ernæring

Mål:

  • Glemmen sykehjem USH skal gjøre seg kjent med og ta i bruk nye faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring og bidra til spredning av kunnskap om disse.
     

Tiltak: 

Nye faglige retningslinjer 

Nye faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring ble publisert i juni 2009. Last ned retningslinjene her.
 

Ernæringsmessige og sosiale aspekter ved mat og måltider for beboere i sykehjem.  

”Ernæringsprosjektet” er et samarbeidsprosjekt mellom Fjelberg sykehjem og Borge sykehjem (Fredrikstad), Råde kommune, HIØ og kjøkkentjenesten. Prosjektet konsentrerer seg om grunnleggende forhold om ernæring og måltider i sykehjem med fokus på kompetanseheving, klargjøring av prosedyrer og organisasjonsmessige forhold. Prosjektet vil anvende kartlegginger og spørreundersøkelser som verktøy i prosessen, men vil ikke ha ambisjon om krav til forskning.
Prosjektet er definert som et kompetanse og utviklingsprosjekt.

Resultatmål:

  • Bedre ernæringstilstanden til beboerne og øke trivselen rundt måltidene.
  • Sykehjemmene har prosedyrer som ivaretar faglige anbefalinger og kvalitetskrav.
  • Sykehjemmene har kompetanse til faglig veiledning av sykepleierstudenter på området ernæring.
  • Beboere i sykehjem har egen ernæringsplan.

Prosjektperiode: 01.01.08-31.12.09

Se presentasjon av prosjektet her.
Ernæringsjournalen.

Kontaktpersoner:

  • Prosjektleder  og virksomhetsleder Leif Nybøle, Fjeldberg sykehjem, Fredrikstad.
  • Førstelektor Heidi Aagaard, Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Østfold.

 

Forskning

Glemmen sykehjem USH er forskningsarena for en dr.gradstudie ”Ernæring og trykksår” av PhD stipendiat Mariann Fossum ved Ørebro universitet/Universitetet i Agder. De ansatte ved sykehjemmet bistår i datainnsamling ved hjelp av bl.a. kartleggingsinstrumentene MNA (Mini Nutritional Assesssment) og RAPS (Risk Assessment Pressure Sores). Fase 2 i datainnsamlingen startet opp i februar 2009.

Sist endret 19.03.2009 20:31:01

Kontaktinformasjon

Utviklingssenter sykehjem Østfold logo  

Glemmen sykehjem -
Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Virksomhetsleder
Omsorgsentre Nord   
Eldbjørg Kleiven
tlf: 901 64 474
elkl@fredrikstad.kommune.no

FoU-avdelingen
FoU-leder Elisabeth Østensvik
tlf. 69 36 15 43
elos@fredrikstad.kommune.no

Demensteam i Fredrikstad kommune
Kjersti Langli-Jørgensen (sykepleier)
Tlf. 69 36 15 53/48 29 67 66
demensteam@fredrikstad.kommune.no

Carina Vrangen (ergoterapeut)
Tlf: 69 36 15 58/45 60 07 49

Postadresse
Postboks 1405,
1602 Fredrikstad

Besøksadresse
Gamle Kirkevei 58
1617 Fredrikstad
Vis i kart

Telefon:   489 50 687
Telefaks: 69 33 14 92 

telefonVIKTIGE TELEFONNUMMER
Viktige telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
telefonSNAKK MED OSS