Sykehjem

Illustrasjon av arbeide på sykehjem

Velkommen til Institusjonstjenesten

Fredrikstad kommune har 10 sykehjem. Til venstre vil du finne mer informasjon om det enkelte sykehjem ved å klikke på navnet. Sykehjemmene yter forskjellige tjenester, se under tjenester.

Felles omsorgsfilosofi
Sykehjemmene gir tjenester etter en felles omsorgsfilosofi med mål om å redusere lidelse, fremme livskvalitet og hjelpe beboerne til å leve et så aktivt liv som mulig. 

Fredrikstad kommune er deleier i Fredrikstads frivillige sentraler.

Sist endret 20.06.2007 11:53:47

Kontaktinformasjon

Logo servicetorget

Besøksadresse
Nygaardsgata 16, Rådhuset
Telefon 69 30 60 00

Åpningstid 0900 - 1600
(Sommertid 0900 - 1530)

telefonVIKTIGE TELEFONNUMMER
Viktige telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
telefonSNAKK MED OSS